Medieklipp

St. Olavs Hospital, Trondheim.

Eldre fyller akuttmottaket - skaper kapasitetsutfordringer

Sykehuset i Trondheim opplever en stor pågang av eldre som sendes i ambulanse fra hjemmene sine, ifølge foretakstillitsvalgt.

Publisert Sist oppdatert

Før helgen meldte St. Olavs Hospital at akuttmottaket var så fullt at det truet pasientsikkerheten. Mellom 30 og 40 utskrivningsklare pasienter var da fortsatt innlagt.

Dette er pasienter som skal følges opp av kommunene – men som blir liggende fordi kommunene ikke klarer å ta dem i mot.

Sykehuset øremerket derfor 20 senger for utskrivningsklare pasienter blant annet på Røros sykehus og i andre deler av St. Olavs hospital.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte, John Olav Berdahl, sier til VG:

– Vi har en voldsom økning av 113-meldinger og ambulansetransport fra hjemmet til sykehus. Det er syke, skrøpelige eldre som mest sannsynlig bor hjemme i egen bolig. Når de blir syke, kommer de ikke via fastlegen eller legevakt. De blir så syke at det er rett på 113 og inn i akuttmottaket.

– Redusert kapasitet

Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital, opplyser at sykehuset enkelte dager har hatt opp mot 50 pasienter liggende på vent på sykehuset.

Martinsen mener at flytting av pasienter andre steder, er avgjørende.

– Dette er helt nødvendig for å sikre forsvarlig drift i påvente av mer langsiktige tiltak. Når vi flytter ferdigbehandlede til senger i andre deler av St. Olav fører dette til redusert kapasitet i disse enhetene og at enkelte andre pasienter får lenger ventetid, sier Martinsen.

De siste fem årene har Trondheim kommune betalt til sammen 138 millioner kroner i «bøter» til sykehuset fordi de ikke har klart å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehuset.

Les hele saken på nettsidene til VG.

Powered by Labrador CMS