Medieklipp

Eksplosiv interesse for e-læringskurs i smittevern

Som følge av pandemien har interessen for Helse Midt-Norges e-læringskurs i smittevernopplæring vært enorm.

Publisert Sist oppdatert

Ikke bare har flere tusen ansatte i Helse Midt-Norges sykehus tatt flere av e-kursene – også utenfor organisasjonen har svært mange gjennomført et eller flere kurs i læringsportalen,melder Helse Midt-Norge.

E-kurset i håndhygiene hadde før pandemien om lag 15-30 kursdeltakere daglig; den siste tiden har kurset hatt rundt 1000 deltakere per dag. Det samme er tilfellet med flere andre elektroniske smittevernkurs.

Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør i Helse Midt-Norge, sier det har vært jobbet svært godt med kursene. Hun synes det er gledelig at så mange har gjennomført dem.

- Vår målsetning har vært å nå ut til helsearbeidere i og utenfor regionen for å øke kompetansen rundt smittevern. Dette mener vi vil ha en preventiv effekt på spredningen av smitte i befolkningen.

Dette er viktig både for pasienters og ansattes helse og sikkerhet, sier Cartfjord.

Var forberedt på stor interesse

Frank Burøy, rådgiver i enhet for kompetanse og læring i Helse Midt-Norge, sier de tidlig i mars skjønte at det ville bli stort trykk på smittevernopplæring.

Derfor ba de Helse Midt-Norge IT (Hemit) om å øke kapasiteten på serverne for å være sikker på å kunne ta imot alle interesserte.

Den siste tiden har enheten jobbet med å produsere og skaffe relevante Covid-19 smittevernkurs.

Flere av kursene er egenproduksjoner, som håndtering av risikoavfall, og av- og påkledning ved gjenbruk av smittefrakk. Sistnevnte kurs har hatt over 11 000 visninger på én måned.

Samtidig har det vært et mål å få ut eksisterende og nye kurs, både til ansatte og samarbeidspartnere. Tilgjengelige kurs er blitt distribuert til blant andre KS, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, universiteter og høyskoler og avtalespesialister.

Disse kursene krever ingen pålogging og er mulig å gjennomføre anonymt.

Det har vært kursdeltakere fra hele Norge, forteller Burøy, men også fra flere andre land.

At kursene har blitt så godt mottatt skyldes ikke minst det gode samarbeidet med Hemit og Regional smittevernavdeling ved St. Olavs hospital, mener han.

Les mer om saken hos Helse Midt-Norge.

Powered by Labrador CMS