Medieklipp

Ola Yttre.

Delta storfornøyde med fullt gjennomslag for stasjonsvakt i Nordland

Nordlandsykehuset avskaffer hjemmevakt for ambulansetjenesten fra 1. oktober 2021.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Nordlandsykehuset vedtok onsdag 22. september at det er slutt på hjemmevakt og at det blir stasjonsvakt i hele ambulansetjenesten, melder Delta på sine nettsider.

Det blir etablert en midlertidig løsning for stasjonsvakt inntil det innen april 2022 legges fram risikovurdering og forslag til endelig løsning.

Styret ber om at arbeidet for å etablere endelig struktur og organisering i ambulansetjenesten startes umiddelbart i samarbeid med ansatte og involverte kommuner, og at prosessen ferdigstilles i løpet av første tertial 2022.

– Dette er bra og nødvendig. Styret har fattet et viktig og riktig vedtak. Nå må man fortsette det gode samarbeidet mellom partene for å sikre god beredskap, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Nå er det jubel! Dette har vi jobbet lenge og intenst for å få til. Nå blir det endelig slutt på hjemmevakt i ambulansetjenesten, sier Deltas foretakstillitsvalgte ved Nordlandssykehuset, Merete Danielsen.

Fortsetter kampen

Lederne i Ambulanseforbundet i Delta er storfornøyde med avgjørelsen

– Dette er et stort skritt i riktig retning. Nå har vi store forventninger til at Finnmarkssykehuset gjør det samme, sier nestleder Håvard Bolme.

– Nå fortsetter kampen for stasjonsvakt i Finnmark med fornyet styrke, sier leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre.

Ambulanseforbundet har ført en årelang kamp for å avskaffe hjemmevakt til fordel for vakt på stasjon.

– Ordningen med hjemmevakt er svært utdatert, sier Yttre.

– Han viser videre til at Stortinget i mars i år vedtok å be regjeringen om å forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambulansene.

Les saken på Delta sine nettsider.

Powered by Labrador CMS