Medieklipp

Inne i dansk ambulanse.

Danske ambulansearbeidere bekymret over høyt arbeidspress

Ambulansearbeider Emil Moll Staunsager roper nå ut et varsku om den høye arbeidsbelastningen som den danske ambulansetjenesten er utsatt for - og som risikerer å skremme ham og kollegene vekk fra yrket.

Publisert Sist oppdatert

Dette kan i verste fall kan det føre til at flere pasienter ikke får den hjelpen de trenger, forteller Moll Staunsager i et intervju til den danske nyhetssiden TV 2 Lorry.

Med 11 år som ambulansearbeider i København under Hovedstadens Beredskab, har Emil Moll Staunsager bidratt til å gjøre en forskjell for mange mennesker og deres liv.

Men nå er han redd for at han ikke kan fortsette slik arbeidssituasjonen er nå.

Dette forteller han til TV 2 Lorry etter at det de siste dagene har vært varslet om mangel på ambulanser og lange ventetider i Region Hovedstaden, derav en eldre mann fikk hjertestans etter å ha måtte vente i mer enn en time på ambulanse etter et fall.

I følge Emil Moll Staunsager jobber ambulansepersonellet stadig under økende arbeidspress, og ser mørkt på tiden fremover.

– Jeg er bekymret for mine kolleger og pasienter fordi vi blir kjørt for hardt.

Samtidig ser vi at mange kolleger sannsynligvis vil forlate oss, og det er virkelig vanskelig å tiltrekke seg kvalifiserte folk fordi forholdene er for dårlige her, sier han.

Hovedstadens Beredskab mangler nå mellom 25 og 30 ambulansearbeidere til driften. Og det er antatt at behovet vil øke fremover.

Økende arbeidspress

Emil Moll Staunsager jobber alltid 12-timers skift enten fra 7 til 19 eller 19 til 7.

Tidligere var han og hans kolleger garantert pauser på 30 minutter, men ifølge ham er disse pausene borte på ni av ti skift på grunn av mangelen på ambulansepersonell.

Jeg må forberede meg mentalt før jobb, fordi jeg vet at jeg går inn i en hard vakt uten mulighet for hvile, og vi opplever situasjoner ute på oppdrag som burde bearbeides under debrief, men det er det ikke alltid mulighet til.

– Jeg vil ikke engang svare telefonen på fritiden fordi jeg er redd for å bli kalt inn på et ekstra skift. Det er mange av oss som må det.

Jeg er veldig bekymret for at hvis du ikke prøver å beholde ambulansepersonellet og styrke tjenesten, kan mennesker på gata dø i påvente av hjelp.

Ifølge Emil Moll Staunsager har presset på ambulansetjenesten vært økende de siste årene. Hans arbeidshverdag er sterkt preget av mangel på ansatte.

– Jeg opplever at vi blir oppringt av sentralen med nye oppdrag mens vi overleverer en annen pasient eller mens vi skriver pasientjournaler.

Dette betyr at vi til tider ikke kan fullføre journaler og må inn å redigere dem i ettertid. Vi har rett og slett konstant stress på vaktene våre, sier han.

Anslår stor mangel på ambulansearbeidere

Nye beregninger peker i retning av at det vil bli enda større mangel på ansatte fremover.

I følge beregninger fra fagforeningen FOA, som er tilknyttet Capital Emergency Management Agency, vil det kunne bli mangel på så mye som 180-200 ambulansearbeidere i Region Hovedstaden i tiden fremover.

Ifølge Emil Moll Staunsager er ikke dette overraskende.

– Folk vil ikke kjøre ambulanse i Region Hovedstaden, det er for arbeidet er tøft og arbeidsforholdene er for dårlige, sier han.

Han er også seg selv i tvil om han kan holde til det på sikt.

– Jeg liker å kjøre ambulanse, men det er belastende. Vi er så presset både psykisk og fysisk at jeg selv er usikker på fremtiden min innen dette yrket, og det er mange av oss som tenker på det samme, sier han.

Les hele saken på TV 2 Lorry sine nettsider.

Powered by Labrador CMS