Medieklipp

Norges lover. Illlustrasjonsfoto: Andreas Haldorsen

Anket straff mot mann som angrep ambulansepersonell

Nå har lagmannsretten sagt sitt.

Publisert Sist oppdatert

Hålogaland lagmannsrett mente, i likhet med tingretten, at mannens fengselsstraff bør være betinget, skriver iTromsø (krever innlogging).

En mann i 20-årene ble i mars dømt for vold mot ambulansepersonell. Dette etter at han i 2019 hadde blitt hentet av ambulanse etter å ha kommet beruset hjem og blitt bevisstløs.

Mens ambulansen var på vei for å frakte mannen til legevakten, slo han en avambulansemedarbeiderne i tinningen med knyttet neve. Han forsøkte også å ta kvelertak på den medarbeideren, men mislyktes med dette.

I retten forklarte mannen at han bare glimtvis husket hva som hadde skjedd, men kunne ikke utelukke at han hadde gjort gjerningene og erkjente seg skyldig.

Tingretten dømte mannen til betinget fengselsstraff i 36 dager, straffen ble utsatt med en prøvetid på to år. Særlig vilkår for utsettelsen fastsettes at han innen seks måneder etter forkynnelse av dommen er i gang med rusbehandling.

I tillegg ble mannen dømt til å betale oppreisningserstatning på 10.000 kroner til personen han slo.

Ville ha ubetinget straff

Påtalemyndigheten anket straffeutmålingen og la ned påstand om at straffen settes til fengsel i 36 dager. De mener at allmennpreventive hensyn tilsier at riktig straff er ubetinget fengsel, men at lagmannsretten i avgjørelsen bør gi føringer til kriminalomsorgen at domfelte overføres til soning i behandlingsinstitusjon etter straffegjennomføringsloven.

Hålogaland lagmannsrett legger til grunn av vold mot særskilt utsatte yrkesgrupper, som nettopp ambulansepersonell, er alvorlig og at de allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende. I formildende retning legger lagmannsretten vekt på den lange saksbehandlingstiden.

«På tross av de formildende omstendighetene er det klare utgangspunktet likevel ubetinget fengsel, og da i 36 dager», skriver lagmannsretten i dommen.

Men, likevel har lagmannsretten i stor grad videreført den betinga dommen.

Andre «helt spesielle forhold»

I likheten med tingretten mener også de at det ligger «helt spesielle forhold til grunn», men andre forhold enn det tingretten la vekt på i deres dom. I tingretten var domfeltes vanskelige barndom avgjørende, men i lagmannsretten er det domfeltes nåtidssituasjon og det konkrete, planlagte behandlingstilbudet han har fått ved rusbehandlingen på UNN som begrunner en betinget dom med vilkår om rusbehandling.

Les mer om saken hos iTromsø (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS