Medieklipp

AMK Vestre Viken.

AMK Vestre Viken har nå fått videofunksjon

Fra 7. april har operatørene i samarbeid med innringere en mulighet til å ta imot videobilder.

Publisert Sist oppdatert

– Et stort framskritt som vil gjøre oss i bedre stand til å hjelpe skadde og syke, sier avdelingssjef Lise-Mette Lindland ved AMK Vestre Viken til Eikernytt.

Fram til nå har AMK-sentralen utelukkende kunne motta telefonsamtaler. Det betyr at den eneste kilden til informasjon for AMK-operatørene har vært det som innringer klarer å formidle muntlig. Men det er ikke alt som er like lett å forklare muntlig, og kanskje spesielt ikke når vi er i en veldig sårbar situasjon, stresset og redd.

– Ta for eksempel en blødning. Det er veldig forskjellige oppfatninger av hva som er en alvorlig blødning. Det er også vanskelig å anslå hvor mye et sår blør. Når operatørene nå faktisk kan se på blødningen gjennom videobilder, vil det trolig være lettere å gi råd og sørge for riktig hjelp, sier Tiri Arntzen Swanstrøm, som er tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved AMK i Vestre Viken.

Video starter ikke automatisk

Når du nå ringer 113, så er det ikke slik at en video starter automatisk. Videofunksjonen er noe som kan skrus på av AMK hvis de anser at det er til nytte. Og med samtykke fra innringer.

– Vi er avhengig av innringers samtykke før vi kan starte video. Det skal gis muntlig, og du må bekrefte det ved å klikke på en link som sendes til mobiltelefonen. Uten samtykke fra pasient og eller innringer så har vi ikke lov til å aktivere innringers mobilkamera, forteller Lise-Mette Lindland som er avdelingssjef ved AMK Vestre Viken, og prosjektleder for videoprosjektet.

Hun er veldig glad for å kunne ta denne tjenesten i bruk etter en lang og grundig prosess.

– Dette er et resultat av et innovasjonssamarbeid mellom Vestre Viken HF og det private selskapet Incendium AS i Danmark. Vi har jobbet hardt for å komme frem til en løsning som er skreddersydd for bruk i AMK, og vi gleder oss nå til å se resultatene, sier avdelingssjefen.

Drammen legevakt er også med

For å få best mulig erfaringer, skal løsningen testes ut flere steder. Alle AMK-sentraler i Helse Sør Øst skal starte utprøving i løpet av våren.

– Det vil gi oss erfaringer som igjen gjør at vi kan forbedre både det tekniske produktet, men også finne de beste måtene å jobbe på slik at vi kan hjelpe flest mulig, best mulig, sier Lindland.

Drammen legevakt har vært med som følgevirksomhet i prosjektet, og de planlegger også utprøving i løpet av våren.

Det finnes begrensede erfaringer og lite forskning på konsekvensene av bruk av video i de medisinske nødsentralene. Som en del av Vestre Viken sitt prosjekt legges det nå til rette for at erfaringer og data gjøres tilgjengelig for forskning. Vestre Viken har etablert et samarbeid med et forskningsmiljø på Norsk akuttmedisinsk kompetansesenter i Oslo og de skal bidra med vitenskapelig bearbeiding og publisering av data.

Les mer om saken hos Eikernytt

Powered by Labrador CMS