Medieklipp

Ambulanse i Midt-Norge.

AMK: – Økonomi blir aldri vurdert

Verken Pasientreiser eller AMK Nord-Trøndelag kan kommentere påstandene fra Gunnar Bull konkret, men sier ambulanse blir brukt dersom kriteriene for dette er oppfylt.

Publisert Sist oppdatert

NA har forelagt Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag kritikken fra 73-åringen, men de ønsker ikke å kommentere enkeltsaker som pasienter tar opp gjennom media.

– Våre uttalelser gis derfor på et generelt grunnlag. Vi kan heller ikke rette opp eller korrigere for eventuelle feil i framstillinga av enkeltsaker i media, skriver avdelingsleder Tor Egil Skrødal til NA.

På generelt grunnlag opplyser han at Pasientreiser sin hovedoppgave er å formidle bestillinger og organisere pasientreiser for sittende pasienter.

– Når pasientens helsetilstand er slik at det kreves en bestemt tilrettelagt pasientreise, så rekvireres denne av pasientens behandler. Behandler anmerker i sin rekvisisjon de spesielle behov som Pasientreiser må ta hensyn til ved bestillinga hos transportør, som for eksempel: «Sitte foran», «Direktebil», «Rullestolbil» osv.

– AMK vurderer

Skrødal opplyser også at dersom behandler bestiller ambulanse for transport av pasient, er det AMK sin oppgave og plikt å vurdere om bestillinga tilfredsstiller kravene for ambulansetransport.

– Selv om innsatsen for å sikre god tilrettelegging er upåklagelig, så er det dessverre ikke alltid en lykkes like godt. Vi synes det er leit og beklager når pasienter mener de har hatt en dårlig pasientreise, eller at reisen ikke er organisert eller håndtert som forventet av oss, skriver Skrødal.

Arnt Myrvold, avdelingsleder i AMK Nord-Trøndelag, svarer også på generelt grunnlag ettersom han ikke kan kommentere enkeltsaker.

– Dessverre er det mye misforståelser rundt bestilling og bruk av ambulanse som transportmiddel. Klinikk for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag jobber kontinuerlig med informasjon oppimot rekvirenter av pasienttransport, men med så mange rekvirenter som bestiller transport er dette ei stor utfordring, sier Myrvold.

Kriterier for ambulanse

For å kvalifisere til ambulansetransport, må ett av følgende kriterier være oppfylt:

  • Pasient må transporteres liggende.
  • Pasient har behov for medisinsk observasjon under transport.
  • Pasient har behov for medisinsk behandling under transport.

– Hvis ingen av kriteriene er tilstede, er det ikke en ambulansetransport og pasient kan reise med andre løsninger. Det er heller ikke slik at et tidligere behov for ambulanse, automatisk gir ambulanse på alle senere oppdrag.

Powered by Labrador CMS