Medieklipp

CBRNE-gruppa i Oslo.

Ambulansepersonell fra Vestre Viken trenes i CBRNE

Første regel for ambulansepersonell er å ikke utsette seg selv for fare. Personell fra to ambulansestasjoner i Vestre Viken har nå fått både utstyr og kunnskap til å håndtere ulykker i krevende omgivelser.

Publisert Sist oppdatert

Det er personell ved ambulansestasjonene på Ål og Øvre Eiker som nå er spesialtrent til innsats ved ulykker med kjemiske-, biologiske-, radioaktive-, nukleære-, eller eksplosive stoffer, skriver Vestre Viken på sine nettsider.

De skal kunne rykke ut til hele Vestre Vikens sitt område med både kompetanse og nødvendig utstyr.

Første regel for innsatspersonell, er at man ikke skal utsette seg selv for fare.

Ved ulykker i disse kategoriene kan det rett og slett være forbundet med livsfare for ambulansepersonellet å starte innsatsen uten riktig utstyr og kunnskap.

Vestre Viken har valgt personell fra to ambulansestasjoner til å være ressurspersoner ved slike hendelser. Fra Ål og Øvre Eiker ambulansestasjon kan hele Vestre Vikens nedslagsfelt nås innen rimelig tid.

Siden innsats i slike ulykker krever både mye kunnskap og utstyr, er det hensiktsmessig å skape to solide miljøer for dette.

Foruten mye teoretisk kunnskap om de forskjellige situasjonene, kreves også en god del praktisk trening i bruk av utstyr og hvordan man skal organisere redningsarbeidet.

Ved slike ulykker vil det alltid være innsatspersonell fra forskjellige nødetater.

I høst har personellet trent sammen med brannvesenet på Ål og i Drammen for at de sammen skal stå bedre rustet til å kunne gjøre en trygg og effektiv innsats ved denne typen hendelser.

Les hele saken på Vestre Viken sine nettsider.

Powered by Labrador CMS