Medieklipp

Ambulanse i Helse Midt-Norge.

Ambulansene har økt responstid i 28 av 38 trønderske kommuner

Helse Midt-Norge sier de ikke vet hvorfor responstida øker.

Publisert Sist oppdatert

Tiden det tar før ambulansene når fram til pasientene i akutte oppdrag har økt, fastslår Helse Midt-Norge i en nylig publisert rapport om status i ambulansetjenesten i foretaket, skriver Trønder-Avisa (krever innlogging).

En gjennomgang Trønder-Avisa har gjort av tallmateriale fra helseforetaket, viser at ambulansene i snitt brukte lengre tid på å nå pasientene i 2019 enn i 2018 i de fleste trønderske kommuner.

– Responstid alene er et dårlig mål for hvordan tjenesten fungerer, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu.

For halvannet år siden valgte Helsedirektoratet å fjerne alle resultater for responstid for alle helseforetak, og å revurderer nå selve målinga av responstid.

Helse Midt-Norge har derimot fortsatt å publisere egenproduserte responstidtall på egne nettsider. Det er den ferskeste versjonen av disse tallene som viser at responstiden øker i Midt-Norge.

Helse Midt-Norge svarer at de ikke ser noen opplagt årsak til økninga i responstid.

Tillitsvalgte Frank Grydeland mener derimot årsaken er åpenbar - at økt antall ambulanseoppdrag uten økt antall biler har skylda.

– Er ambulansebilen opptatt med en pasient, så kommer den ikke til neste før den er ferdig med den først. Sånn er det jo bare.

Når responstidsmålet i 2 av 38 kommuner

Årsrapporten for Fellesfunksjonen for ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge trekker fram kun ett tall for økning i responstid, nemlig rundt ett minutts økning for hele Midt-Norge når det gjelder hvor fort ambulansen rykker ut i 90 prosent av de akutte oppdragene.

Trønder-Avisa har gått gjennom kommunevise resultater som ble lagt ut på foretakets egne side responstid.no i forrige uke.

Gjennomgangen viser følgende:

  • Gjennomsnittstall sier at ambulansene rykker ut saktere enn i fjor til 28 av 38 kommuner i Trøndelag. Økningen i gjennomsnittlig responstid varierer mellom ett og åtte minutter.
  • Av de 10 kommunene som ikke har økt responstid, er responstiden lik som i 2018 for seks av kommunene og ambulansene når pasientene kjappere enn i fjor i fire kommuner.
  • I de fire kommunene der ambulansene når pasientene raskere, nås fortsatt ikke de nasjonale målene for responstid satt av Stortinget.
  • Stortingets responstidsmål nås i 2 av 38 kommuner i Trøndelag i 2019, når en ikke regner med de fire kommunene med tettsteder over 10 000 innbyggere. Dette er en nedgang fra 8 av 38 kommuner i 2018.
  • For tettstedskommunene Trondheim, Stjørdal, Levanger og Steinkjer nås responstidsmålet i to av fire tettsteder (Levanger og Stjørdal).
  • Av kommuner i tidligere Sør-Trøndelag og tidligere Nord-Trøndelag, er det størst andel kommuner med økning i gjennomsnittlig responstid i Sør-Trøndelag.

Oppdragsøkning på 4000

Antall ambulanseoppdrag har økt med 4000 mellom 2018 og 2019, ifølge foretakets tall (fra 90 206 til 94 250 oppdrag). Det kan være en av årsakene til økninga, sier Sandbu.

– Vi vil måtte gå nærmere gjennom resultatene for å se om det er andre områder som peker seg ut. I Trondheim kan for eksempel en betydelig trafikkomlegging ha spilt en rolle, sier fagdirektør i Helse Midt, Henrik Sandbu.

Helseforetaket har også kritisert hvilke oppdrag som telles med i den nasjonale målinga av responstid. I sine egne tall har de selv sett bort fra de oppdragene de mener ikke bør telle.

På spørsmål om hvor mange akutte oppdrag de har «vasket bort», svarer Sandbu at 21 533 av 27 846 akutte oppdrag er telt med i beregningene av resultater i Midt-Norge.

– Av de som er tatt ut er hovedårsaken at det er sendt to ambulanser til samme oppdrag. Det er da kun den første som er med i det «vaskete» utvalget. Andre åpenbare feilregistreringer er også tatt ut, sier Sandbu.

Les mer om saken hos Trønder-Avisa (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS