Medieklipp

Babcock sitt jetfly under take off.

Ambulanseflyenes store underskudd skremmer helsepersonell

Selskapet som drifter ambulanseflyene i Norge, gikk med 132 millioner kroner i underskudd i 2021. Det skremmer kommunelege i Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Sommeren 2019 overtok selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance driften av ambulanseflyene i Norge. Selskapet omtales som Nordens største luftambulanseselskap, og har i dag sju baser i Norge.

Men økonomisk har det ikke gått så bra. De siste to årene har selskapet gått med et samlet underskudd på 350 millioner kroner.

Det bekymrer kommunelegen i Berlevåg i Finnmark, Hanne Lossius. Hun frykter at dårlig økonomi skal gå ut over tjenestene selskapet leverer. Derfor mener hun at ambulanseflytjenesten bør overtas av staten.

– Jeg synes det er galt at store internasjonale selskaper skal drifte en så viktig livsviktig tjeneste som det luftambulansetjeneste er, sier Lossius til NRK.

Fikk eget helikopter

Tettstedet Berlevåg ligger nord på Varangerhalvøya, og er 270 kilometer unna nærmeste sykehus. Bilturen til Kirkenes tar rundt fire timer.

Avstanden ble spesielt tydelig da Babcocks fly ble parkert på bakken i 2019.

Ifølge Lossius ble situasjonen bedre da Kirkenes året etter fikk et eget ambulansehelikopter, som driftes av Norsk Luftambulanse AS.

– Det tar nok unna en god del av de mest akutte pasientene, og er en svært god hjelp, sier kommunelegen.

Kritisk til anbudsprosess

Norsk Flygerforbund mener Babcocks underskudd viser at anbudsprosessen ikke holdt mål.

– Det bør nemlig ikke være mulig å gå med så store underskudd dersom anbudet var riktig priset.

Jeg forventer dog at et slikt underskudd ikke påvirker stabiliteten i luftambulansen siden Babcock har svært solide eiere, sier forbundsleder Yngve Carlsen.

Samtidig er han glad for at regjeringen nå vil utrede en statlig driftsmodell i samarbeid med ideelle aktører for luftambulansetjenesten.

– Da slipper vi nemlig de mange usikkerhetene som dagens anbudssystem skaper i en livskritisk tjeneste, sier han.

Har gjort store invisteringer

Daglig leder i Babcock Norge, Marius Hansen, sier kostnadene knyttet til oppstarten må ses i et langsiktig perspektiv.

– Vi har blant annet gjort store investeringer i en ny vedlikeholdshangar i Tromsø, som vil spare selskapet for kostnader, og skape arbeidsplasser i Nord-Norge.

Alt ligger derfor til rette for at vi fortsatt skal levere en tjeneste av høy kvalitet. Vi har levert rekordhøy beredskap gjennom hele pandemien. Nå er vi på vei over i en mer normal situasjon, sier Hansen.

Han mener fordelen med dagens anbudsmodell er at kostnadene Babcock har hatt i oppstartsperioden, dekkes av selskapet, og ikke av skattebetalerne.

Mener Babcook har levert

Det er Luftambulansetjenesten HF som i sin tid ga Babcock i oppdrag å drifte ambulanseflyene i Norge.

Ifølge administrerende direktør, Øyvind Juell, er Luftambulansetjenesten HF fornøyd med leveransene så langt.

– Babcock Scandinavian AirAmbulance AS leverer stabile og gode ambulanseflytjenester i Norge. Vi har en tett oppfølging av alle sider som kan påvirke beredskapen og leveransene, inkludert økonomien.

Slik vi ser det håndterer de økonomien på en fullt ut tilfredsstillende måte, skriver Juell i en e-post til NRK.

Samtidig avviser han at ordningen med anbudsprosess ikke holder mål.

– Det understøttes også av evalueringsrapporter og den regjeringsutnevnte ekspertgruppa som vurderte Luftambulansetjenestens organisering våren 2021.

Han sier at de underveis i prosessen sikret seg at anbudet ikke var underpriset.

– I tillegg vektet vi kvalitet fremfor pris for å sikre at pris ikke var det dominerende tildelingskriteriet. I totalvurderingen vektet vi kvalitet 60 prosent og pris 40 prosent, sier Juell.

Les hele saken på NRK sine nettsider.

Powered by Labrador CMS