Medieklipp

Ambulansebåtene er stasjonert i Vega, Dønna og Rødøy.

Ambulansebåt: Er alle opplysninger kommet fram?

Med disse ord ønsker jeg å belyse hvordan god ressursstyring kan være med på å redusere responstid og gi nødvendig helsehjelp raskere enn ved dagens tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Pensjonert ambulansebåtskipper, Rødøy, stiller seg undrende til om at alle opplysninger er framkommet før avgjørelsen ble fattet om vedtak om samarbeid innstilles med ambulansebåten, i et innlegg i Avisa Nordland.

Meløybassenget og Gildeskål betjenes av båt fra Ørnes som frakter ambulansepersonell ut til pasient. Dette er ingen ambulansebåt som er bemannet med ambulansepersonell, og har heller ikke utstyr om bord for krevende syke pasienter.

Dette må i så fall bæres om bord for hvert enkelt oppdrag.

Båten kan kun gå til flytekai da den ikke er utstyrt med heis. Dette øker risikoen for uheldige hendelser ved dårlige værforhold.

I hvert enkelt oppdrag må det vurderes om ambulansene på Ørnes er ledig for å ta et oppdrag, eller om det må benyttes personell fra nabokommunen Gildeskål, eventuelt personell fra Engavågen.

Mannskapet som betjener båten har en responstid på 30 minutter (tiden det tar for oppdraget er gått fra AMK til båten er klar til å gå). Tid til nødvendig helsehjelp er avgjørende for pasientens liv og helse.

Ambulansebåten Eyr Myken som er stasjonert på Rødøya, har den siste tid vært linket til et samarbeid om overtakelse av Meløybassenget og eventuelt oppdrag i Gildeskål som ikke er akutt.

Denne båten var ferdigstilt i 2012 og levert av Brødrene Aa.

Den er 20 meter og har en toppfart på 36 knop. Båten er bygget som en ren ambulansebåt, utstyrt med to bårer, medisinteknisk utstyr og heis. Den har også gått i kommunal tjeneste med leger, helsesykepleier og jordmor.

Av den grunn er båten utstyrt med langt mer avansert utstyr enn det en bilambulanse kan tilby:

  • CRP (betennelsesreaksjon)
  • HB (blodprosent)
  • Troponin test (hurtigtest som sikker påviser hjerteinfarkt, lunge emboli eller dyp venetrombose)
  • Urinstix (Påviser urinveisinfeksjon)
  • Doppler (fosterlyd)
  • Et større utvalg av medisiner enn bilambulanse
  • Direkte link til sykehus

Det vurderes nå et prosjekt med Dialysebehandling prehospitalt. Mannskap og ambulansepersonell er kasernert på stasjon og har en aktiveringstid på maks 10 minutter.

Det vil si at aktiveringstid tatt i betraktning har Eyr Myken allerede gått i 20 minutter med 36 knop før Ørnesbåten har forlatt kai Ørnes.

Det er derfor en stiller seg undrende til om at alle opplysninger er framkommet før avgjørelsen ble fattet om vedtak om samarbeid innstilles.

Viktigheten av å ha et godt tjenestetilbud til innbyggerne burde vært i alles interesse.

Det er ingen arbeidsplasser som vil gå tapt med en endring av struktur, men beredskapen langs hele kysten vil bære frukter med et slikt samarbeid.

Les hele innlegget hos Avisa Nordland

Powered by Labrador CMS