Medieklipp

Illustrasjonsfoto. Martine Skog Olsen og Ole Kristian Barkve tar på seg smittevernutstyr før ny pasient skal hentes. ©Fredrik Naumann/Felix Features

Ambulansearbeidarar føler seg oversett i vaksineringsforslag

Dei som ofte veit minst om pasientane dei møter, står ikkje på FHIs utkast til vaksinering av helsepersonell.

Publisert Sist oppdatert

Det reagerer ambulansearbeidarar på, skriv NRK Møre og Romsdal.

Når alarmen går har ambulansepersonell som regel liten informasjon om kva som ventar dei. Det har vore spesielt vanskeleg gjennom pandemien.

– AMK prøver å få tak i så mykje informasjon som råd og om dei har symptom på korona. Det er ikkje alltid det er like lett og viktig informasjon kan fort gleppe, seier hovudtillitsvald i Ambulanseforbundet i Delta i Møre og Romsdal, Vegard Øvstegård Bergquist.

Rett før nyttår blei det opna opp for at helsepersonell skal vere høgt prioritert over kven som skal få den nye koronavaksinen først. FHI har laga eit forslag til kva helsepersonell som kan bli prioritert, men blant personell i spesialisthelsetenesta er ikkje ambulansearbeidarar nemnt.

Folkehelseinstituttet har sett av dosar til å vaksinere 15.000 tilsette i spesialisthelsetenesta i Noreg.

– Fleire av mine kollegaer og dei eg representerer reagerer at vi ikkje er nemnt i listene til FHI, seier Bergquist.

For smitterisikoen er stor om pasienten ambulansen hentar har covid-19.

– Vi er prisgitt den informasjonane AMK klarer å få tak i, men vi sit i tronge bilar med stilleståande luft. Vi sit nærmare enn ein meter til pasienten, då er smitterisikoen stor, seier han.

Ikkje ei komplett liste

Folkehelseinstituttet peiker på at lista over helsepersonell som bør få vaksinen tidleg ikkje er ei komplett liste.

– Dette er eit skjema med døme på helsepersonell som kan bli vurdert høgt. Sjukehus og kommunar er sjølv bedt om å gjere eigne vurderingar, seier Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm.

Dei viser til at slike vurderingar må gjerast lokalt, men han er samd i at det kan vere betydeleg smitterisiko knytt til det arbeidet ambulansepersonell utfører.

– Ein må vurdere ambulansepersonell opp mot anna helsepersonell. Smitterisiko kan variere frå område til området. Det er også andre kriterium som ligg til grunn i tillegg til smitterisiko, seier Bukholm.

Kan verte prioritert lokalt

Helse Møre og Romsdal (HMR) og Helse Midt-Norge jobbar framleis med sin lokale prioriteringsliste, som dei trur tidlegast er klar mot slutten av veka. Fagdirektør Torstein Hole seier at ambulansepersonell er ein av gruppene dei vurderer å prioritere.

– Ambulansepersonell er med i den lista vi sende FHI over prioritert personell i gruppe éin frå HMR, og dei er med i lista over aktuelt personell som kan verte prioritert i vår første vaksineringsrunde. Men kven som til slutt vert med i første runde ikkje avklart enno, og det vil også vere avhengig av kor mange dosar med vaksine vi får den første tida, seier Hole.

Les meir om saka hjå NRK

Powered by Labrador CMS