Medieklipp

Jan Ove Edvardsen (t.v.), avdelingsleder for ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset, sammen med klinikksjef Harald Stordahl.

11.797 brudd på arbeidsmiljøloven i prehospital klinikk

Nordlandssykehuset (NLSH) hadde i fjor 28.750 brudd på arbeidsmiljøloven.

Publisert Sist oppdatert

En tredjedel av bruddene var knyttet til avdelingen til ambulansetjenesten. Og mange av disse gjelder ambulansetjenesten i Vesterålen, melder Vesterålen Online (krever innlogging).

Det er mer enn tre og en halv gang høyere enn året før, som hadde 3.313 brudd. (Red.anm.: Samtidig kan det være feil i registreringssystemene (se lenger ned i saken).

I fjor høst vedtok styret i NLSH en handlingsplan for å få ned overtidsbruken i ambulansetjenesten.

Midlertidig arbeidsavtale forlenget

I fjor høst ble det mellom sykehusledelsen og fagforeningene gjort en midlertidig arbeidsavtale som skulle bidra til bedre arbeidsforhold og færre brudd på arbeidsmiljøloven blant ansatte i ambulansetjenesten. Denne hadde gyldighet til 1. mai i år.

– Siden administrasjonen og styret ikke får behandlet en varig løsning for Vesterålen innen 1 . mai slik det var planlagt, er den midlertidige arbeidsavtalen forlenget og vil gjelde ut september, sier seniorrådgiver Eigil Horsdal i fagforeningen Delta, og viser til situasjonen rundt karonasmitten.

Han opplyser for øvrig at Nordlandssykehuset ønsker å benytte samme avtale ovenfor alle stasjonene med hjemmevakt, der de ansatte ønsker dette.

– Det pågår nå en oppbemanning på disse stasjonene. Dette gjøres også for at de ansatte skal slippe å ta eventuell korona-smitte med hjem, sier seniorrådgiver Eigil Horsdal i fagforeningen Delta til Vol.

Kan være feil i registrering

En del av det høyt registrerte antall brudd på arbeidsmiljøloven, mener sykehuset delvis skyldes at det har skjedd feil i systemet som registrerer brudd.

– Årsaken til økningen i 2019 er at det før årsskiftet ble avdekket feil innstillinger i grensene for overtidsarbeid for ambulansearbeidere, og avtalene som gjelder for ambulansetjenesten. Feilen medførte at innslagspunktet for når overtidsarbeid medførte AML-brudd ble forskjøvet. Dette ble justert før årsskiftet, og tallene for 2019 er dermed reelle tall. Når vi ser på antall betalte overtidstimer i 2018 og 2019 finner vi kun en marginal økning på 0,8 prosent. Det er dermed ikke indikasjoner på at antall brudd reelt sett har økt på dette området.

Tallene til NLSH viser at én enkelt vakt kan utløse en rekke brudd. I et eksempel viser NLSH til at det var til sammen 12 brudd som ble utløst av én vakt i løpet av et døgn.

– Det er for øvrig også slik at selv om det er 2.270 ansatte som har registrerte brudd på arbeids- og hviletidsreglene, er det også slik at det er en mindre andel ansatte som står for en uforholdsmessig stor del av bruddene. De 100 ansatte som har flest brudd har hele 12.443 brudd registrert, noe som utgjør 43,28 prosent av det totale antall brudd. De ti ansatte som har registrert flest brudd har 3.043 brudd, noe som utgjør 10,58 prosent av bruddene totalt. Disse ti er alle knyttet til ambulansetjenesten.

Les mer om saken hos Vesterålen Online (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS