Luftambulanse

Har ennå ikke oversikt over ekstrakostnadene

Publisert Sist oppdatert
Onsdag redegjorde helseministeren for Stortinget om situasjonen i luftambulansetjenesten, skriver Dagens Medisin.

– Jeg er ikke fornøyd med at Babcock ikke enda har levert etter avtalen, sa helseminister Bent Høie da han onsdag redegjorde i Stortinget om situasjonen i luftambulansetjenesten.
– Det har vært en vanskelig periode og det har blitt mobilisert på en imponerende måte. Jeg vil takke alle som har stått på i ekstraordinære situasjoner, sa Høie.
Helseministeren brukte god tid på å gå gjennom situasjonen for luftambulansetjenesten i tiden etter at kontrakten med den nye flyoperatøren Babcock SAA ble inngått og frem til i dag. Helseministeren viste til at tidligere kontraktbytter også har vært utfordrende.
– En overgang til ny kontrakt vil alltid være krevende i luftambulansen. Forrige gang, i 2009, gikk det ett år før beredskapen var stabil.
Høie blant annet trakk frem at det var et ønske om å få til en gradvis overgang fra gammel til ny operatør, med overtakelse av én og én base.
– Dette lot seg ikke gjøre og det gjorde overgangen problematisk.
Har ikke total oversikt
Opposisjonen har over tid etterspurt tall på de økonomiske kostnadene ved ekstratiltakene som er satt inn i luftambulansetjenesten. Helseminister Bent Høie hadde ingen slik oversikt med seg til stortingspolitikerne onsdag.
– Vi har fortsatt satt inn ekstratiltak og det foreligger derfor ikke en endelig økonomisk oversikt. Det er ingen oversikt over Babcocks manglende oppfølging av kontrakten og vi vet ikke prislappen på tiltakene jeg har bedt helseregionene om å arbeide med å få på plass, sa Høie.
– Det avgjørende for meg nå er å styrke og sikre befolkningens luftambulansetilbud og gjenopprette tilliten til tjenesten. De økonomiske sidene kommer i annen rekke.
Regningen lander ikke på Helse Nord alene
Høie understreket imidlertid at regningen ikke vil ende kun hos Helse Nord.
– I utgangspunktet skal merutgiftene fordeles på helseforetakene etter eierandel. Den fordelingen er på 40 prosent for Helse Sør-Øst og 20 prosent for de andre helseregionene, også Helse Nord.
Vil ha ekstrabevilgning
I debatten i kjølvannet av Høies redegjørelse etterlyste både Ingvild Kjerkol (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Bjørnar Moxnes (Rødt) en oversikt over kostnadene av ekstratiltak. Arbeiderpartiet tok til orde for at ekstrakostnadene ikke faller på de regionale helseforetakene, men heller dekkes som en egen post på statsbudsjettet.
– Vi mener de ekstrakostnadene som er veltet over på et for trangt sykehusbudsjett må dekkes i en ekstrabevilgning i statsbudsjettet. Dette vil vi fremme forslag om hvis ikke regjeringen gjør det selv, sa Kjerkol.
Les mer om saken hos Dagens Medisin

Medieklipp om saken

Januar:
Støre sier staten tar over luftambulansetjenesten om han blir statsminister
Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten
Anbud på liv og helse – et mareritt i nord
Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten
Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene
Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga
Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift
Vil at staten skal overta driften av luftambulansen
Flyambulansetjenesten – påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner
Ambulanseflysaken – sykdom og påstand om ulovlige aksjoner
– Usant om Babcocks ansatte
En krise skapt av hva eller hvem?
Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon
Man skulle vært gift og bodd i Bergen
Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe
Desember:
Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt
Lykke til i 2020, Babcock!
Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag
2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok
«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»
Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse
Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter
Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt
AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Babcock: – Vi ba om gradvis overgang
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November:
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September:
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August:
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli:
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni:
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April:
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket

Powered by Labrador CMS