Luftambulanse

Gjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenesten

Publisert Sist oppdatert

De regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge. En rapport skal etter planen foreligge innen utgangen av året, skriver Helse Sør-Øst.

I statsbudsjettet for 2017 har Stortinget bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak om basestrukturen for luftambulansen i Norge.
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å gjennomgå den nasjonale basestrukturen.
Av årets oppdragsdokument fremgår det at prosjektering av luftambulansebase i Innlandet må inngå som en del av de regionale helseforetakenes samlede gjennomgang av basestrukturen, og at gjennomgangen utgjør et beslutningsgrunnlag om luftambulansebase i Innlandet.
Helse Sør-Øst RHF leder arbeidet på vegne av de fire helseregionene.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra Helse Sør-Øst RHF, en representant fra hvert av de øvrige tre regionale helseforetakene og en representant fra luftambulansetjenesten.
En ekstern ressurs er leid inn for å ha hovedansvar for analysearbeidet og for å lede prosjektet. Det regionale fagdirektørmøtet skal fungere som styringsgruppe for prosjektet.
Les mer om saken hos Helse Sør-Øst

Powered by Labrador CMS