Luftambulanse

Direktøren i Luftambulansetjenesten HF «slipper for lett unna»

Publisert Sist oppdatert

I Helgeintervjuet med journalist Asbjørn Jaklin i Nordlys slipper adm.dir. Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HFfor lett unna, skriver Martin Eliassen i et innlegg i Nordnorsk debatt.

I Helgeintervjuet med journalist Asbjørn Jaklin i Nordlys slipper adm.dir. Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HFfor lett unna. Det burde han ikke gjøre ettersom det er Luftambulansetjenesten HF, eid av våre 4 helseforetak, som er anbudsgiver og ansvarlig for flyambulansetjenesten, som nå er i krise.

Enten vet Juell ikke bedre, eller så snakker han bevisst usant når han svarer på følgende spørsmål fra journalist Jaklin: - Mange etterlyser en såkalt virksomhetsoverdragelse, der de erfarne pilotene går over til det nye selskapet. Hvorfor er ikke det gjort?

- Det er for å kunne gi tilbyderne en mulighet til å tenke nytt når det gjelder turnusplanlegging og organisering av driften for øvrig. Det har også en priskonsekvens, svarer Juell.

Det eneste som er korrekt i svaret til adm. dir. Juell, er at ved anbud uten virksomhetsoverdragelse, vil man kunne forvente større konkurranse og en lavere pris. Derfor burde Juell vært ærlig nok å si at hensikten var å oppnå lavere pris på anbudet enn det man ellers ville ha gjort. Prisforskjellen mellom anbudene til Lufttransport og Babcock er bevis godt nok på det.

Virksomhetsoverdragelse i anbud legger ingen hinder for nytenkning verken med hensyn til turnusplanlegging eller organisering av driften for øvrig. Tvert imot gjør vilkårene ved virksomhetsoverdragelse at tilbyderne «snur alle stenene» for å legge opp til en så optimal personellturnus og materiellutnyttelse som overhode mulig. Å være mer kreativ og mer nytenkende i sitt totale driftsopplegg enn konkurrentene, er avgjørende når lønnskostnadene per produsert time er tilnærmet gitt ved virksomhetsoverdragelse.

Regelverket ved virksomhetsoverdragelse betyr nemlig at alle ansatte som helt eller delvis har vært engasjert i den anbudsutsatte aktiviteten, har rett men ikke plikt til overgang til det nye selskapet. De ansattes lønns- og arbeidsvilkår overføres til ny arbeidsgiver. Det betyr at dersom de ansatte i selskapet som er anbudsutsatt, har gode lønns- og pensjonsforhold, er dette et forhold som tilbyderne må hensynta i sin prisberegning. Dermed må man konkurrere på effektivitet. Man må finne smarte løsninger på organiseringen av driftsopplegget.

Men samtidig er det slik at ved virksomhetsoverdragelse kan det oppstå en overtallighetssituasjon. Det vil si at ny arbeidsgiver får mer arbeidskraft enn det han har behov for. Arbeidsgiver kan derfor iverksette normale rasjonaliseringstiltak innenfor gjeldende lov- og regelverk. I en slik situasjon tar de overførte mannskaper med seg opparbeidet ansiennitet fra tidligere arbeidsgiver.

Med bortfall av krav om virksomhetsoverdragelse hadde Lufttransport en betydelig konkurranseulempe i forhold til øvrige konkurrenter i kampen om den nye flyambulansekontrakten. Lufttransport, som et veletablert selskap med mange erfarne piloter og øvrige mannskaper med lang ansiennitet, har ganske sikkert et relativt høgt lønnsnivå innenfor sin bransje. Jeg antar at selskapet også har gode pensjonsordninger.

Babcock Air Ambulance og andre konkurrenter trengte ikke å hensynta Lufttransport sitt lønnsnivå i sine tilbud. De kunne legge markedspris på flyvere og andre mannskaper inn i sine kalkulasjoner. Heller ikke trengte de å være så kreative i sine turnus- og driftsopplegg for øvrig ettersom de visste at de hadde mye å gå på i sparte lønns- og pensjonskostnader sammenlignet med Lufttransport.

Etter min menig er det anbudsgiver og dets eiere som har ansvaret for den kritiske situasjonen vi nå opplever i flyambulansetjenesten. Babcock er uten skyld. Selskapet har konkurrert på de premisser anbudsgiver har lagt og har bare utnyttet den fordel selskapet har med lavere lønns- og arbeidsbetingelser på det personell det skal ansette.

Babcock skal ha ros for at selskapet har kunnet avhjelpe i den situasjonen som har oppstått i etterkant av anbudsavgjørelsen. Det skal både anbudsgiver og helseforetakene være glade for. Det er de som er ansvarlige for vår felles ambulansetjeneste. Og på toppen sitter minister Høie.

Det er utenkelig at regjeringen skal tvinges til å nullstille anbudet, sånn uten videre. Det er utenkelig fordi anbudsvinner er uten skyld, og prisen for en annullering vil være astronomisk høy og samtidig uetisk. Vinner man et anbud, må man forvente at Staten står for det.

Men de ansvarlige får en krevende tid fremover.

Les hele innlegget i Nordnorsk debatt

Tidligere:

Dette er luftambulansekrisen
Ambulansekrise 2.0
Det en advokat later til å tro er en aksjon, er flysikkerhetsarbeid i praksis – og i verdensklasse
Babcock tilbyr 91 piloter i Lufttransport fast jobb, ifølge NHO
Kun 14 av Lufttransports piloter har søkt jobb i det nye selskapet. Nå utvides fristen nok en gang
– Ideelle organisasjoner bør drive luftambulansetjenesten
Utvalg pekte på risikoutsatt luftambulansetjeneste i 2015
Krever gransking av luftambulansetjenesten i nord: – Dette er rasering av den grunnleggende tryggheten
AP, Sp, SV og Rødt: Krever at luftambulansekontrakten brytes
Kommentar: Ambulanser og atomvåpen
Pressemelding: Tiltak for å styrke ambulanseberedskapen
Den nye flyambulansen skåret dårligst på kvalitet, men vant på pris
Høie: – Foreløpig ingen ny anbudsrunde
Fødende kvinne i Finnmark fikk ikke ambulansefly: Måtte føde hos fastlege
Sjefen for ambulanseflyene – tjenesten kommer til å bryte sammen
Setter inn svensk ambulansefly uten norskautorisert helsepersonell
Holder øye med ambulanseflyene
Flygere slo alarm, men ble ikke hørt – dette er ren statlig sosial dumping
Pressemelding: Babcock Scandinavian AirAmbulance snakker usant om ambulanseflygerne
Ambulanseflyene står, men ingen sier fra
Ambulanseflykrisen – krever handling fra helseministeren
Luftambulansetjenesten HF i pressemelding: Ser alvorlig på ambulanseflyberedskapen
Pressemelding fra Flygerforbundet: Helseforetaket med ansvar for luftambulansetjenesten setter liv og helse på spill
Altaposten på lederplass: – Det er sjokkerende at kritisk infrastruktur uteblir
Les også: Leide inn ambulansejet fra Sverige
Og: Ambulanseflyene tilbake i full beredskap

Powered by Labrador CMS