Legevakt

Normann ble sviktet av AMK og legevakta da han døde – nå kjemper sønnene for rettferdighet

Publisert Sist oppdatert

Normann Wattum fra Odnes ble bedt om å puste med magen og ringe tilbake til legevakta dersom brystsmertene og «nummenheten» i armene vedvarte. Det kunne jo ha med angsten hans å gjøre. Han ble funnet død i sengen en uke senere, skriver Oppland Arbeiderblad (krever innlogging).

Om kvelden 6. februar 2017 ringte Normann medisinsk nødnummer 113 for første gang i sitt liv. Noe kjentes galt med «blodpumpa», og han hadde smerter i brystet og var nummen utover i armene.
Normann Wattum ble 58 år. Han døde av hjerteinfarkt 7. februar 2017, datoen etter at han om kvelden ringte 113. Det har obduksjonen ved Rettsmedisinsk institutt fastslått.

ylkesmannen har i tilsynssak konkludert med at helsehjelpen Normann fikk fra AMK Innlandet og Gjøvik interkommunale legevakt var uforsvarlig.

Lydlogg

Han fikk rett og slett ingen hjelp, utover råd over telefonen om å «puste med magen» og «ringe på nytt» om brystsmertene og nummenheten i armene vedvarte. Da hadde tilstanden allerede kommet og gått i tre og en halv time siden han la seg for kvelden.

Lydloggen av samtalen (se gjengivelse nederst i artikkelen) mellom AMK-operatøren og legevakta har avdekket at det i samtalen dem imellom ble snakket om at nødanropet kom fra en person som gikk på antidepressiva og hadde historikk i psykiatrien – men ingen AMK- eller legevakthistorikk.

Selv om Fylkesmannens undersøkelser konkluderer med brudd på helselovgivningen, har ikke hendelsen fått noen konsekvenser for helsepersonellet som sviktet. Fylkesmannen mener hensikten er oppnådd ved at AMK Innlandet og legevakta i Gjøvik har «tatt lærdom» av saken.

Ønsker rettferdighet

Denne konklusjonen har falt hans tre sønner, Ivan (27), Niclas (29) og Stefan (34), umulig å akseptere.

– Det var noen som sviktet og brøt helselovgivningen, og ikke gjorde jobben de er satt til i helsevesenet på en forsvarlig måte. De gjorde ikke det de skulle ha gjort for å forsøke å redde fars liv. For oss oppleves det som de har tatt livet av han. Og så er det tilstrekkelig at de tar lærdom av feilen som er begått. Det holder ikke. Vi kommer til å forfølge denne saken så langt det er mulig – i respekt og for rettferdighet for vår far, sier sønnene, som fikk dekket gravferdskostnadene av Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Ingen uenighet

Det er ingen uenighet mellom de pårørende, AMK, legevakta eller Fylkesmannen om de faktiske forhold.

«Sett i ettertid skulle involverte ønske at ambulanse hadde blitt rekvirert umiddelbart», heter det i uttalelsen ledelsen ved AMK-sentralen har avgitt under Fylkesmannens tilsyn.

«Dette er en ytterst beklagelig sak. Det er som pårørende anfører, en rimelig grunn til å anta at pasienten ville overlevd hjerteinfarktet dersom han hadde blitt innlagt på sykehuset i Gjøvik samme kveld. Sett i bakspeilet er det neppe tvil om at pasientens brystsmerter var et uttrykk for en varierende angina pectoris, og pasienten burde vært tilbudt en konsultasjonstime på legevakten. Denne skulle som minimum ha inkludert klinisk undersøkelse og EKG», heter det i uttalelsen fra legevaktoverlegen.

– Det framstår for oss som helt tydelig at fars problemer med angst og historikk i psykiatrien gjorde at han ikke ble tatt tilstrekkelig på alvor da han ringte 113 og fortalte om opplagte symptomer på hjerteinfarkt, sier sønnene.

Systemfeil

Fylkesmannen bemerker at «helsepersonell ved AMK må være seg bevisst at vurdering og undersøkelse av mulig alvorlig somatisk sykdom som årsak til brystsmerter skal utføres uavhengig av om pasienten har hatt psykiatriske helseplager».

Fylkesmannen mener samtidig at «virksomheten har mer ansvar enn helsepersonellet siden virksomheten etter loven plikter å tilrettelegge slik at helsepersonellet kan ivareta sine plikter».

«I dette tilfellet ble operatør i tvil om responstype fordi prosedyren vedAMK Innlandet – Norsk medisinsk indeks – ikke omtaler spesifikt vurderinger ved brystsmerter som kommer og går/ikke er til stede i øyeblikket», heter det i tilsynsrapporten.

Les mer om saken hos Oppdal Arbeiderblad (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS