Innenriks

Verden ser til Ullevål

Publisert Sist oppdatert

OUS-UTBYGGINGEN: Vi stiller oss undrende til at man vil splitte opp Norges viktigste akuttsykehus, skriver leger med lederansvar i OUS i en kronikk i Dagsavisen.
Forfattere: Dag Jacobsen, professor og avdelingsleder, akuttmedisinsk avdeling, OUS, Ullevål, Nils Oddvar Skaga, fagansvarlig overlege i traumatologi, avdeling for anestesi, OUS, Ullevål, Knut Erik Hovda, overlege, PhD, akuttmedisinsk avdeling, OUS, Ullevål, Halvard Stave, seksjonsoverlege, luftambulanseavdelingen, OUS, Arne Broch Brantsæter, overlege, PhD, infeksjonsmedisinsk avdeling/nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin, OUS, Ullevål. Anders Martinsen, fagansvarlig overlege akuttmottaket, Akuttklinikken, OUS, Ullevål, Tina Gaarder, professor og avdelingsleder, avdeling for traumatologi, OUS, Ullevål, Pål Aksel Næss, professor og overlege, avdeling for traumatologi, OUS, Ullevål.

Illustrasjon: NKT-T

Debatten raser om organiseringen og lokaliseringen av nye Oslo universitetssykehus HF (OUS). Helse Sør-Øst RHF ønsker å nedlegge Ullevål sykehus og splitte noen av landets fremste fagmiljøer, både innen akuttkirurgi og akuttmedisin.
Les mer om OUS-debatten her
Dette forutsetter storstilt utbygging både av dagens Rikshospital på Gaustad og Aker sykehus. På Gaustad er det imidlertid liten plass, og det må derfor oppføres gigantiske høybygg.
Mange spør seg derfor hvorfor man ikke tar seg tid til å utrede utbygging på Ullevål, et område som allerede er regulert til sykehusformål. At de ansatte ved OUS tydelig mener det samme, burde bekymre både ledelsen ved OUS, Helse Sør-Øst RHF – og vår helseminister. I den offentlige diskusjonen har særlig følgende budskap blitt kraftig underkommunisert:
• Moderne sykehusdrift krever tilstrekkelig plass og mulighet for framtidig utbygging. Ullevål har Norges største sykehustomt med flere hundre mål areal som kan utvikles trinnvis og parallelt med pågående sykehusdrift, under forsvarlige økonomiske rammer.
• Ullevål er et av Europas største akuttsykehus med avanserte funksjoner som er avhengig av hverandre og av et tilstrekkelig stort pasientvolum for å fungere.
• Ullevål besitter et verdensledende beredskapsmiljø med flere av Norges dyreste og mest moderne tekniske sykehusbygg – verdt milliarder av kroner – som flere land misunner oss. Flytting av disse er både uhensiktsmessig og svært kostbart.
• Et salg av Ullevål-tomten fremheves som «avgjørende for et nytt OUS», men vil bare gi inntekter som tilsvarer noen måneders sykehusdrift (anslagsvis 6–8 mrd. av et årlig driftsbudsjett for OUS på 23 mrd. kroner) og et tap av Ullevåls moderne sykehusbygg som er verdt det mangedobbelte.
• Fokus må bort fra kortsiktige kommersielle hensyn og over på pasientene og hvordan de best blir ivaretatt i framtidens OUS.
Les hele kronikken i Dagsavisen

Powered by Labrador CMS