Innenriks

Varsel fra sykepleiestudenter i praksis førte til tilsynssak

Publisert Sist oppdatert

To sykepleiestudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus observerte svært uheldig sårbehandling på sin praksisplass. Den aktuelle pasienten døde, og nå har Fylkesmannen opprettet tilsynsak, ifølge Khrono.

  • «Det ble brukt skittent vann med avføring for å rense såret.»

  • «Det ble tatt en CRP-prøve… Denne prøven ble aldri sendt og vi har fått beskjed om at den er ødelagt.»
  • «Den 5. februar dør vår primærpasient. Det skjer under kveldsstellet og ambulanse blir tilkalt. Hun erklæres død på stedet.»
  • Ifølge institusjonen er dødsårsaken «funksjonssvikt»

Disse setningene er hentet fra en redegjørelse to sykepleiestudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har skrevet om en pasientbehandling de har opplevd, som de mener var under enhver kritikk. De to hadde praksis på en helseinstitusjon fra januar til mars 2016.
Saken har endt med at høgskolen på vegne av studentene har varslet Fylkesmannen i Oslo og Akershus som igjen har opprettet tilsynssak.

Prakisopplevelse ble tilsynsak

I januar 2016 startet to sykepleiestudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i praksis på en institusjon i Oslo-regionen. To studenter velger samme «case», en 69 år gammel underernært pasient med trykksår.
De to studentene blir først pålagt å gå i gang med sårstell på egenhånd uten veiledning. Det nekter de, og det ender med at de får assistanse fra blant annet leder ved institusjonen.
Det de da observerer er etter studentenes syn svært slett sykepleie, og de forteller selv at de prøver å si fra gjentatte ganger underveis uten å bli hørt.
Saken går fram av en redegjørelse som er vedlagt en varslingssak HiOA har sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
De to studentene beskriver blant annet hvordan daglig leder ved institusjonen ikke opprettholder håndhygiene under sårstellet mens han både tar bilder og snakker i mobil. De forteller også at det blir brukt toalettpapir inne i såret. Ifølge redegjørelsen var den 69 år gamle pasienten blek, kald og skjelven to uker før hun dør. Det ble derfor beordret blodprøve for å avdekke eventuelle infeksjoner, men denne prøven ble aldri analysert. Ifølge studentene skal det ha vært et dødsfall ved instiusjonen i desember grunne sepsis. De skal ha blitt møtt med irritasjon, og avfeid med «spekulasjoner» da de spurte om dette etter 69-åringens død i februar.

Har opprettet sak

Hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus bekrefter de at man har opprettet en tilsynssak og at man har bedt institusjonen der sårbehandlingen skjedde, om en redegjørelse.
Stein Jøssang hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus forteller at institusjonen ennå ikke har svart, og Fylkesmannen har purret opp institusjonen.
Les mer om saken hos Khrono

Powered by Labrador CMS