Innenriks

Sykehusene sier nei over 550 ganger daglig

Publisert Sist oppdatert

Fastlegene sender pasientene til sykehuset, men flere blir møtt med lukkede dører. Sykehus-Norge avviser gjennomsnittlig 557 henvisninger hver eneste dag, ifølge NRK Norge.
Mange av henvisningene fra fastlegene i Norge blir avvist når sykehuslegen vurderer dem. Til nå upubliserte tall fra Norsk pasientregister (NPR) viser at 203.478 henvisninger som i fjor ble sendt til spesialisthelsetjenesten, i all hovedsak sykehusene, ble avvist.
I snitt dreier det seg om 557 avvisninger hver dag.
– Jeg tror nok at vi får mange henvisninger som ikke skulle vært til oss, men det må vi løse med et godt samarbeid mellom sykehusene og fastlegene, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold.

– Kan være i overkant

Hos NPR kategoriseres avvisningene som "henvisninger vurdert til ikke å ha behov for hjelp i spesialisthelsetjenesten". Tallene har ikke vært offentlige før fordi datagrunnlaget er usikkert.
– Det er noe som tyder på at vi har en henvisningspraksis som kan være i overkant, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.
På landsbasis ble 12,8 prosent av henvisningene avvist i fjor.
Les mer om saken hos NRK

Powered by Labrador CMS