Innenriks

Nå skal også de minste lære førstehjelp

Publisert Sist oppdatert

Dugnaden «Sammen redder vi liv» skal mobilisere hele befolkningen til å redde flere liv. Barna skal også med – og forskere er satt på saken for at det skal lykkes, skriver forskningsmagasinet Gemini.

Nordmenn skal bli enda bedre på førstehjelp, og dersom vi blir bedre på første hjelp kan 200 liv reddes årlig. Derfor initierte helse- og omsorgsminister Bent Høie februar i fjor den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv».
Plutselig hjertestans rammer nemlig mer enn 3000 personer hvert år i Norge. Fordi to av tre hjertestans-tilfeller skjer mens noen er vitne, er førstehjelp så viktig.
Dugnaden gjelder hele befolkningen, fra barn i barnehagen til de eldste. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) leder prosjektet for alle grunnskoler i Norge, og SINTEF er med for å evaluere hvordan førstehjelpsopplæringen tas imot og organiseres på noen pilotskoler.
– I dag finnes det ikke noen systematisert opplæring i skolen på førstehjelp, og mange barn lærer ikke førstehjelp, sier Marit Røed Halvorsen, prosjektleder i LHL for pilotprosjektet Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen.

Sosial læring fungerer

SINTEF har nylig laget en rapport som sammenfatter den forskning som finnes på førstehjelpsundervisning ved skoler fra før. Den viser at skolebasert opplæring øker kunnskap og ferdigheter i førstehjelp.
Basert på internasjonal forskning er det ikke mulig å konkludere hva slags opplæringsprogram som fungerer best for de ulike aldersgruppene. Men rapporten anbefaler at opplæringen bør ta utgangspunkt i at læring er en sosial aktivitet og at det som skal læres må oppfattes som relevant og nyttig.
En kombinasjon av teori og praksis med repetisjoner, samt en komponent for opplæring av instruktøren/læreren gir best resultat. En viktig oppgave for læreren er å lære elevene strategier for problemløsning slik at de selv kan vurdere hva som er riktig handling.
– Nå er vi i gang med et pilotprosjekt som skal gi svar på hvordan dette best kan gjennomføres.. Det vi med sikkerhet vet er at barn kan lære grunnleggende førstehjelp allerede fra første trinn, sier Røed Halvorsen.

Opplæring uten effekt…

– Det har vært flere kampanjer rettet mot skoler og befolkningen generelt for at de skal lære førstehjelp, men de har ikke hatt ønsket effekt, utdyper Dag Ausen, forsker ved SINTEF som jobber med prosjektet.
Derfor skal framtidige tiltak og prosjekter med opplæring av førstehjelp være kunnskapsbaserte, og det er her SINTEF kommer inn med praktisk gjennomføring:
Forskere skal følge testing av et læringsopplegg på syv pilotskoler, tre i Oslo og i Tromsø og en på Jessheim, i løpet av 2018. Erfaringer og resultater fra pilotskolene skal legge grunnlaget for et opplæringsprogram som skal tilbys alle norske grunnskoler i 2019.
Målet med prosjektet at grunnskoleelever skal gjenkjenne personer som har tegn på tidskritiske sykdoms- og skadetilstander, og at de skal kunne starte enkle førstehjelpstiltak.
Les mer om saken hos Gemini

Powered by Labrador CMS