Innenriks

Knuser tallgrunnlaget i NLSHs ambulanseplan

Publisert Sist oppdatert

Tillitsvalgt i ambulansetjenesten, Yngve Jakobsen, finner ikke samsvar mellom tallene i ambulanseplanen og virkeligheten. Han mener tallene er spisset for å passe inn i den økonomiske rammen, ifølge Bladet Vesterålen.

Jakobsen viser til høringsutkastet for ny ambulanseplan fra Nordlandssykehuset (NLSH) som utfra beregninger i planen konkluderer med at en ambulansetjenesten reduseres med én bil på Sortland og justert aktivtid på dagbil på Stokmarknes.
– Det er mange feil i utkastet, sier han etter å gjennomgått det grundig.
– Holder seg ikke til vedtak
Han viser først til tidligere vedtak fra NLSH og Helse Nord som etter hans vurdering ikke er etterfulgt.
– Helse Nord har tidligere tydeliggjort et ønske om likeretta drift, som betyr lik rett på helsehjelp og beredskap hvor man enn befinner seg i helse Nords nedslagsfelt. Det betyr igjen at utrykningstida skal være 12 minutter på tettsted og 25 minutter i grisgrendte strøk.
– Vi er ikke innom dette i det hele tatt, sier Jakobsen og viser til at i 2003 ble utrykningstida til tettbygde strøk satt enda lavere, til åtte minutter, i tettbygde strøk.
Han sier at Styret i Nordlandssykehuset i styresak 28/06 vedtok å holde seg til gjeldende avtale. Og at Helse Nord sikrer en likeartet løsning (alle skal følge loven) i styrevedtak 45/2007 i hele foretaksgruppa.
– I 2008 var Nordlandssykehuset det eneste som ikke holdt seg til avtaleverket i Helse Nord, sier Jakobsen.
Ikke etter kravene
Han mener at Nordlandsykehuset er dårligst i klassen på beredskap og antall ansatte på ambulansestasjonene i Helse Nord-systemet, og sammenligner NLSH med UNN i Tromsø.
– UNN har økt bevilgningene og drifter ikke med underskudd. I 2009 hadde de driftskostnader på 287 millioner kroner, og NLSH 162,2 millioner kroner. I 2004 hadde UNN driftskostnader på 2,984 millioner kroner per ambulansebil, for NLSH var kostnaden 2,464 millioner kroner per bil, sier han.
– I 2008 var driftskostnadene på 6,3 millioner, som betyr at de har implementert kravene. Hos NLSH var kostnadene 4,3 millioner, sier han og viser til en tabell som sier at Nordlandssykehuset ikke øker budsjettet etter de gjeldende kravene.
– Hver ambulansebil ved NLSH dekker idag 4.586 innbyggere, UNN dekker 3.985 innbyggere.
Jakobsen poengterer at ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset (NLSH) ikke følger Helse Nords vedtak i styresak 127/05 om å benytte anbefalinger fra NOU98:9, som omhandler prehospital responstid som styrende for virksomheten.
Les mer om saken hos Bladet Vesterålen

Powered by Labrador CMS