Innenriks

Kavalkade: Hva skjedde i 2013?

Publisert Sist oppdatert

Midt-Norge går fra privat til offentlig drevet ambulansetjeneste. Det samme gjør Sykehuset Innlandet. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi har offisiell åpning i mai. Vi går inn i et nytt tiår. Ambulanseforum har bladd gjennom tidligere numre. Hva var i nyhetsbildet for syv år siden?

Kavalkade – hva skjedde i 2010, 2011 og 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018?
Mer: Hva spådde man om prehospital akuttmedisin i 2010?
1. Ambulanse Midt-Norge har oppstart 1. januar. Midt-Norge får en offentlig ambulansetjeneste «over natten».

2. Sykehuset Innlandet fullfører prosessen med å gå fra privat til offentlig drift. Det første området ble innfaset i 2011, neste i 2012 og tredje og siste i februar 2013. Geografisk sett råder Sykehuset Innlandets ambulansetjeneste over det største kjøreområdet i landet. Med 50 000 kvadratkilometer er det større enn Danmark.
3. Responstider på dagsordenen. Anbefalingene på å være framme på akutturer innen 12 minutter i tettbygd strøk og 25 minutter i spredtbygd strøk kom til med NOU 1998:9, og en av arkitektene var Jan Erik Nilsen som leder Nakos (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin). I 2013, 15 år etter den offentlige utredningen, sa han følgende:
– Målet var egentlig å stramme inn tidene etter hvert, slik at vi kunne ha sammenlignbare måltall som Storbritannia.
Videre:
– Det har vært stor politisk og byråkratisk motstand mot å binde seg mot responstidskrav fordi man er redd for kostnadene.
Nilsen fremhever også at nasjoner med responstidskrav etter hvert har brukt systemene til å utvikle andre og bedre kvalitetsparametre, kliniske endepunkter som utkomme og overlevelse ved alvorlig sykdom og skade.
Norge ligger etter.
4. Nordlandssykehuset karakteriseres som en ambulansetjeneste i krise, blant annet i Ambulanseforum. De mener at tjenesten har vært for dårlig dimensjonert i mange år.

5. To tjenester igjen med rene hjemmevakter: Nordlandssykehuset og Helse Førde.
6. Sepsis i fokus – en undertriagert prehospital gruppe. Statens helsetilsyn har hatt tilsyn oå norske akuttmottak, og funnet at denne pasientgruppen for altfor forsinket behandling. Jo tidligere identifisering, jo høyere overlevelse. Funnene gjør at man også velger å flytte blikket ut: Hva kan gjøres prehospitalt for å identifisere disse pasientene tidligere?

7. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT Traume) hadde offisiell åpning den 15. mai. Tjenesten skal drive utvikling av traumeomsorgen i Norge – helt fra skadested til rehabilitering.
8. Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus starter opp med en single paramedic-enhet på Nesodden. Etter 13 minutter kom første oppdrag.
9. Nasjonal veileder for masseskadetriage lanseres. Som en del av oppfølgingsarbeidet etter 22/7. «Dette skal sikre en ramme for opplæring og arbeidsmetodikk som bidrar til at man gjør «best mulig for flest mulig» ved hendelser der antallet pasienter overstiger de tilgjengelige behandlings- og transportressursene på skadested,» skriver Anders Nakstad i Ambulanseforum.
10. Moss stasjon i Sykehuset Østfold får en flott, ny stasjon.
11. Jørgen Nilsen overtar som klinikksjef for prehospitale tjenster i Helse Finnmark den 1. august.

12. Nye Ranheim stasjon i Trondheim åpner offisielt den 5. oktober, et signalbygg til 120 millioner kroner, som er samlokalisert med brannvesenet.
13. Snorre Gundersen gjør comeback som ambulansesjef i Vestre Viken i desember.

Powered by Labrador CMS