Innenriks

Hvilke sykehus bør utføre trombektomi?

Publisert Sist oppdatert

Det er helseforetakenes fulle rett å organisere tjenestene slik de mener er mest formålstjenlig, men i dette tilfellet burde man ha hatt en faglig diskusjon rundt flere alternativer før man bestemte seg, skriver Dag Ottar Sætre, lege ved avdeling for bildediagnostikk ved Sykehuset Østfold i et innlegg i Dagens Medisin.
AKUTTE HJERNESLAG er vanlige, uforutsigbare og dramatiske for de som rammes. Et menneske kan i løpet av få timer gå fra å være selvhjulpen til å bli pleiepasient med de konsekvenser dette får for pasienten selv, de pårørende og samfunnet for øvrig.
Mekanisk trombefjerning via kateter, populært kalt trombektomi, har lenge vært utført som eksperimentell behandling, men etter oppsiktsvekkende gode resultater fra flere store studier publisert i 2015, implementeres dette nå som standard behandling i store deler av verdenen.
Det er bare et relativt lite antall av hjerneslagene som kan behandles på denne måten, men det er de mest alvorlige tilfellene som er aktuelle og den potensielle gevinsten er stor for de det gjelder.
VALGET. I Norge er det Beslutningsforum for nye metoder, bestående av direktørene i de regionale helseforetakene, som skal ta stilling hvordan trombektomi-tilbudet skal organiseres. Saken vil trolig komme opp til drøfting denne våren. Beslutningsforum vil da vedta at i tillegg til de sykehusene som allerede tilbyr trombektomi; Oslo Universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Haukeland, Stavanger og Tromsø, vil det bli etablert nye tilbud i Bodø og Kristiansand. Hvorfor? Fordi dette er det eneste alternativet som er utredet av faginstansen.
I en helseøkonomisk analyse som Folkehelseinstituttet nylig har publisert, ligger det nemlig som en forutsetning at tilbudet opprettes ved to nye sykehus. Denne modellen er valgt etter råd fra eksperter, det vil i praksis si de samme fagfolkene som utfører behandlingen i dag.
AVGJØRENDE MINUTTER. Det er selvsagt helseforetakenes fulle rett å organisere tjenestene slik de mener er mest formålstjenlig. I dette tilfellet mener jeg imidlertid at man burde ha hatt en faglig diskusjon rundt flere alternativer før man bestemte seg.
Les mer av innlegget hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS