Innenriks

Helse-Norge i 2014 - hvordan vil framtiden bli?

Publisert Sist oppdatert

En ny rapport tegner fire ulike scenarioer for behovet for helsepersonell i 2040. I ett av dem mer enn dobles behovet for helsepersonell og for leger, skriver Dagens Medisin.

Rapporten er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse.
Helse- og omsorgssektoren utgjør en stor og økende del av det norske arbeidsmarkedet i dag. Men utviklingen framover er svært usikker, ifølge rapporten.
Fire scenarioer
Fire mulige varianter av Norge i 2040 er skildret i rapporten. De fire scenarioene er basert på hvordan usikkerheten på to viktige områder kan slå ut.
Den første usikkerheten er bruk av arbeidssparende og velferdsfremmende teknologiske løsninger i det offentlige – vil alle teknologiske muligheter bli tatt i bruk?
Den andre usikkerheten er knyttet til offentlig prioritering av helse- og omsorgssektoren – vil det offentlige prioritere denne sektoren like høyt i et Norge med svakere økonomi?
Trygghet framfor alt
Alle scenarioene innebærer imidlertid en økning i antall helsepersonell.
Ett av scenarioene har fått navnet "Trygghet framfor alt 2040".
Her øker behovet for antall leger svært mye. Man anslår at det trengs 57.000 leger i 2040, fra 23.000 sysselsatte leger i 2016. Antall sysselsatte innen helsesektoren totalt øker til 897.000, mot 456.000 i 2016.
Offentlig satsning
Dette scenarioet er preget av at offentlig sektor satser tungt på helse og omsorg og desentraliserte tjenester, svakere økonomisk utvikling, frykt for digital sårbarhet, og avhengighet av innvandring for å dekke behovet for helsepersonell.
Teknologi i det offentlige
I scenarioet "Konkurransedyktig velferd 2040", derimot, tar offentlig sektor i bruk alle arbeidsbesparende teknologiske løsninger. Det er tre supersykehus i landet, mens primærhelseteam og avtalespesialister dekker behovene ellers.
Norge prioriterer helse og omsorg på bekostning av andre offentlige tjenester, og ca 788.000 jobber i helse- og omsorgsyrker. 47.000 er leger.
Økt sosial ulikhet
I scenarioet "Livsstil på eget ansvar 2040" jobber det 736.000 i helse- og omsorgsyrker, og det finnes ca 39.000 leger. Her opplever man et Norge med økt sosial ulikhet, som gjenspeiles i ulik tilgang på helse- og omsorgstjenester.
Det offentlige prioriterer ikke helse- og omsorg foran andre offentlige tjenester. Det finnes mange private løsninger. Man har imidlertid ikke evnet å utnytte teknologiske løsninger i det offentlige.
Effektivitet
I scenarioet "Effektivitetssamfunnet 2040" er 706.000 mennesker ansatt i helse- og omsorgsyrker, og 29.000 er leger. Her tar både offentlig og privat sektor i bruk alle teknologiske løsninger og kirurger vil i stor grad erstattes av teknologi.
Offentlige tjenester er sentralisert, og folk flest bor i en stor by. Helse- og omsorgssektoren prioriteres ikke på bekostning av andre offentlige tjenester. Det finnes et voksende privat marked innen helse og omsorg.
Les mer om saken hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS