Innenriks

Fortviler over nedlegging av helsebussen

Publisert Sist oppdatert

Åfjords ordfører, Vibeke Stjern (Ap), fortviler over at Helse Midt-Norge bare kan legge ned helsebussen på Fosen uten at kommunene informeres. – Vi er ikke en gang høringspart, sjøl om det er våre innbyggere som rammes, sier Stjern. Fagdirektør Henrik Sandbu i beklager, skriver Fosnafolket (krever innlogging).
Tilbudet ble bestemt lagt ned tidligere i høst, og Stjern fikk nyss om det ved en tilfeldighet da hun ville komme med innspill om forbedringer.
– Jeg ville foreslå at de skulle få til en buss som går rett over Kråkmo. Han jeg snakket med sa han ikke ville ta opp dette nå, forklarer Stjern.
Det viser seg at de har bestemt seg for å legge ned tilbudet fra og med 1. januar neste år. I forrige uke la Helse Midt-Norge ut ei melding på heimesidene sine om at det blir endringer i pasientreisetilbudet på strekningene Åfjord – Rissa – Trondheim og Røros – Trondheim.
En annen part som berøres i tillegg til pasientene, er de som jobber i Trønderbilene.
– Uten helsebussen har de ikke kjøring lenger, sier Stjern.

Null dialog

Åfjordsordføreren mener saken om helsebussen føyer seg inn i et mønster. Tidligere i sommer fikk Fosen Helse IKT et brev om at BUP Fosen, barne- ungdomspsykiatrisk poliklinikk, skal flyttes til Trondheim. Da hun var på felles formannskapsmøte forleden, fikk hun overfor assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge luftet noe av sin frustrasjon over det hun mener er en manglende dialog mellom helsebyråkratiet og kommunene.
– Når det gjelder BUP har vi en avtale med Helse Midt-Norge. Vi er ikke part når det gjelder helsebussen. Likevel mener jeg det er vårt anliggende. Det gjelder våre innbyggere, sier ordføreren engasjert.

Bry seg

Stjern sier de som er i kommunene bryr seg om innbyggerne og det tjenestetilbudet de har.
– Mitt hovedanliggende er at vi må snakke sammen først før det fattes avgjørelser. Vi blir veldig frustrert hvis vi ikke får mulighet verken til å påvirke eller å bli hørt. Jeg blir irritert når vi verken får uttale oss om BUP eller helsebussen og at vi ikke blir informert, sier Stjern.
Fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge sier han beklager at de ikke har informert bedre i denne saken.
Sandbu forklarer at bakgrunnen for endringa er ei vurdering av behovet. For eksempel er bussene registrert og innredet som ambulanser. Sandbu sier Helse Midt-Norge har vurdert det slik at det ikke er behov for forlenging av de to avtalene.

Ambulanse

Helseekspressen er registrert som ambulanse. Så langt og har det ikke vært behov for båreplass. Rullestolplass har vært svært begrenset.
– Omlegginga betyr økt fleksibilitet for pasientene og et transporttilbud som blir rimeligere og dekker det behovet for tilrettelagt transport.
Du kan lese hele saken her (krever innlogging).

Powered by Labrador CMS