Innenriks

Etterlyser felles oversikt over medisiner: – Vil redde liv

Publisert Sist oppdatert

– Ved å få en felles legemiddelliste vil vi få ordentlig framdrift og vi vil redde liv, sier Egil Johannesen, fastlege ved Medisinsk senter Fornebu i Oslo til Dagens Medisin.

Sammen med Florø-fastlege Kjartan Olafsson deltok han på e-helsekonferansen Ehin denne uken, der spørsmålet om felles legemiddelliste var oppe i flere av debattene.
Foruten å bidra til pasientsikkerheten vil en felles oversikt over pasienters legemidler som både sykehus, sykehjem og fastleger kan se, også bidra til mindre sløsing av tid og ressurser mener de to.
– Vi hørte på Ehin at det i Nederland legges inn 75 pasienter hver dag på grunn av feil medisinering. Det skjer sikkert like ofte i Norge, sier Olafsson og Johannsen.
– Usikkerhet
– Fordi vi ikke har en felles legemiddelliste må vi gjøre mye arbeid for å sikre at pasienten får riktig medisin når det skjer «veksling» mellom behandlere, sier Olafsson.
Johannesen, som sitter i flere utvalg som jobber med felles legemiddelliste, sier alle nivåer i helse og omsorg er avhengig av en korrekt liste.
– I dag har vi ingen autorativ liste. Slik det er nå får vi litt oversikt i reseptformidleren, litt i Kjernejournal, og så er vi avhengig av muntlige kilder og av skriftlige kilder fra for eksempel hjemmesykepleier.
Robert Nystuen, avdelingsdirektør for Innsikt og innovasjon i Direktoratet for e-helse, sier han kjenner godt til Legeforeningens bekymringer for at det tar for lang tid med legemiddelliste. Foreløpig er ikke finansiering avklart, ifølge Nystuen, som sier legemiddelliste vil være ferdig stegvis innført om fem år.
– Dette ligger i planene og kommer an på den pågående budsjettprioriteringen og diskusjonen med departementet om Nasjonal e-helseportefølje – og avhenger av budsjettet i de regionale helseforetakene. Planen er at vi har legemiddelliste i 2024-2025, og vi starter pilotering neste år.
Les mer om saken hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS