Innenriks

«Eg er mindre skråsikker i dag enn for tre år sidan om me framleis kan forsvara å ha eit ikkje væpna politi»

Publisert Sist oppdatert

Tidligare PF-leder Arne Johannessen skriv kronikk i politiforum.no.
Mange ventar i spenning på den offentlege utgreiinga om politiet sin framtidige væpning. Utvalet har frist fram til 15. mars 2017. Mandatet er svært bra, og utvalet har ein brei og god samansetjing.
Håpet er at me får ein god og grundig rapport som dannar eit godt grunnlag for ein faktabasert debatt. Og ikkje minst at vi får eit godt grunnlag for den politiske debatten og endeleg vedtak i Stortinget.
Ein kan jo undra seg over at det har teke så lang tid med å få sett ned eit offentleg utval. Allereie i november 2014 tok eg i ein kronikk i VG til orde for eit breitt samansett offentleg utval. Debatten fram til no har vore for sterkt prega av synsing, sterke kjensler, og at nokon miljø meiner at dei har «eineretten» til å delta i debatten og «eineretten» på meiningar. Det har vore svært spesielt å oppleva tillitsvalte og einskilde personar i politiet som har hevda med tyngde at andre enn dei operative ikkje bør delta i debatten, og at dette må politikarane halda seg langt borte frå. Sånne innspel svekker eigne argument og avdekker dårleg samfunns- og demokratiforståing.
På denne bakgrunn vert det endå viktigare med eit felles faktagrunnlag som gjer at alle kan delta i debatten med full tyngde og som likeverdige partar. Og ikkje minst at Stortinget får eit godt grunnlag for å fatta vedtak ut frå.
Les heile saka hjå politiforum.no

Powered by Labrador CMS