Innenriks

Akutt språkhjelp

Publisert Sist oppdatert
Hva gjør vi når helsearbeidere og pasienter ikke kan snakke sammen på grunn av språkbarrierer og tolk ikke er tilgjengelig? Førstkommende mandag blir det demo på Ahus av Universal Doctor Speaker som er et kommunikasjonsverktøy for minoritetshelsetjenesten.
Hvordan gi vi gi å få avgjørende informasjon i krisesituasjoner uten felles språk? Hva gjør vi når en minoritetsspråklig pasienter, på tross av språkproblemer, ikke ønsker å bruke tolk?
Dette er problemer som langt på vei kan løses med helseteknologi. I det første møtet mellom pasient og helsepersonell er det avgjørende at man raskt får oversikt over pasientens tilstand og deres behov for medisinsk behandling.
Med tolkeverktøyet Universal Doctor Speaker kan pasienten svare på en rekke standardspørsmål der og da. Parallelt bidrar det til å gi likeverdig og trygg behandling av pasienter, uavhengig av språk og kulturell bakgrunn.
Daglig leder for Instant Language Aid AS, Cathrine Rysst, er lingvist og har vært med på utviklingen av dette web-baserte-programmet som muliggjør, effektiviserer og kvalitetsikrer kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter uten felles språk.
Ved hjelp av en dataskjerm kan pasient og helsepersonell føre dialog via mange tusen standardord og setninger som er lagt inn i programmet. Løsningen er et forhåndsprogrammert oversetterverktøy, til forskjell fra maskinoversettelse, med både lyd og skrift.
17 språk er per i dag tilgjengelig, og det kan brukes på alle mobile og stasjonære plattformer.
Programmet har, med støtte fra Forskningsrådet, det siste halve året blitt testet ut og tilpasset på barselavdelingen og Akutt24 ved Ahus.
Verktøyet har vært brukt med gode resultater. Det bidrar til pasientsikkerheten, i tillegg til at helsearbeiderne bruker sin tid mer effektivt, forhindrer misforståelser og feilbehandling, står det i en pressemelding.
Demoen er kl. 09.30 og det er oppmøte i resespsjonen ved hovedinngangen.
Powered by Labrador CMS