Innenriks

210.000 offentlig ansatte med særaldersgrense skal få nye pensjonsregler

Publisert Sist oppdatert

Hvordan skal særalderspensjon løses i et pensjonssystem som legger opp til at folk skal jobbe lenger? Det skal forhandles om fram til 1. november, skriver Fagbladet.

Forhandlingene om ny særalderspensjon for kommunale og statlige ansatte er i gang. Målet er å avgjøre hvordan pensjonen for de rundt 210.000 offentlig ansatte med særaldersgrense skal utformes når offentlig sektor går over til en ny tjenestepensjonsordning.

Her finnes grupper som helsefagarbeidere, ambulansearbeidere, sykepleiere, brannkonstabler, politifolk, renholdere, fengselsbetjenter og militært personell.

Alle de fire hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden er representert, og LO ble representert av 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik, forbundsleder Mette Nord i LO Kommune og leder i LO Stat, Egil André Aas .

Særalderspensjon er en nøtt i den nye pensjonsordningen ettersom ordningen legger opp til at det skal lønne seg å jobbe lenge. Dette er ikke mulig for de med særaldersgrenser, og dermed må det finnes egne løsninger for dette.

– Anstendig pensjon

– De som må forlate arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenlignet med andre grupper. Nå har vi startet forhandlingene med staten, med mål om å komme i havn innen utgangen av måneden, sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Departementet lufter økning av aldersgrensene

Arbeids- og sosialdepartementet har utarbeidet en rapport på rundt 90 sider, som belyser en rekke sider ved særalderspensjon og ser på hva som kan gjøres for de ulike særaldersgrensene, på 60, 63 og 65 år. Arbeidstakernes organisasjoner har ikke vært med på å lage rapporten. I innledningen til hva som kan bli en langsiktig løsning, skriver departementet:

«Målet med pensjonsreformen er at flere skal stå lenger i arbeid. Dette må også gjelde for grupper som i dag har særaldersgrenser. Også personer med særaldersgrense må stimuleres til å fortsette i arbeid. Det kan for eksempel muliggjøres ved en gradvis økning av aldersgrensene.»

Les mer om saken hos Fagbladet

Powered by Labrador CMS