Innenriks

1 av 2 usikre på om de kan utføre livredning riktig - 113.no vil informere publikum

Publisert Sist oppdatert

– Nå lanserer vi et enkelt verktøy som skal gi kunnskap om hvordan vi skal gi livreddende førstehjelp når noen trenger hjelp, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet om nettsiden 113.no.
En ny meningsmåling viser at nær halvparten av alle nordmenn over 18 år ikke er sikre på om de kan gi riktig førstehjelp. 1 av 4 sier de er redde for å gjøre noe galt hvis de måtte gi førstehjelp.

Sjekk 113.no her!

Tidligere: Nordmenn skal bli flinkere til å redde liv
Podkast: Dette er sammen redder vi liv
Les også: Sparer 35 sekunder - kan redde 20 liv
Vil redde flere liv ved å bruke frivillige smartere
Mer: En million til å redde liv
Hvert år rammes over 12 000 personer i Norge av hjerneslag, 12 000 får hjerteinfarkt og 3 500 mennesker får hjertestans utenfor sykehus. I tillegg skades titusenvis hjemme, på jobb og på fritiden.
Norge har akuttmedisinsk beredskap i verdensklasse, men i de kritiske minuttene før helsepersonell ankommer utgjør innsats fra de som tilfeldigvis befinner seg i nærheten ofte forskjellen på liv og død.

Ny undersøkelse avslører stor usikkerhet rundt førstehjelp
En landsrepresentativ undersøkelse utført av NorStat avdekker at det er et stort forbedringspotensial i befolkningens kunnskap om og evne til å gi førstehjelp.
Resultatene viser blant annet at:

  • Kun halvparten av respondentene oppgir riktig kombinasjon av brystkompresjoner og innblåsinger ved hjertestans
  • Kun halvparten sier de føler seg trygge på at de ville gitt korrekt førstehjelp
  • Nær halvparten svarer at det enten er mer enn «5 år», «10 år» eller at de «aldri» har deltatt på et førstehjelpskurs
  • Hver femte over 50 år hadde vurdert å vente på ambulansen fremfor å selv gi førstehjelp

Kan redde minst 200 flere liv årlig
Helseminister Bent Høie tok i 2017 initiativ til førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv». Målet er å hjelpe befolkningen til å yte god og riktig førstehjelp ved akutt skade og livstruende sykdom.
Innsatsen fra oss som er nærmest, kan være avgjørende for å redde livet til en person som blir akutt syk eller skadet. Årlig får 3 500 personer i Norge hjertestans utenfor sykehus. Ved å jobbe sammen og raskt gi livreddende førstehjelp, kan vi redde 200 liv flere liv – hvert år, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet

Akerø: - Helt avgjørende innsats fra de som var rundt meg
Den folkekjære programlederen Dan Børge Akerø ble i 2014 selv rammet av et kraftig hjerteinfarkt. Takket være rask og riktig innsats fra familien, var ambulansen fremme fire minutter etter AMK ble oppringt, og han lå på operasjonsbordet etter 15 minutter. Det reddet livet hans.
Jeg var veldig heldig. Hadde jeg vært på reise, på butikken eller sittet på bussen, kunne avstanden til sykehuset vært lenger. Hadde ikke kona forstått alvoret med en gang, eller hadde ambulansen vært lenger unna, kunne det fått fatale konsekvenser. Det er egentlig så lite som skal til for å redde liv, og jeg oppfordrer alle til å friske opp førstehjelpskunnskapen sin, sier Akerø.
113.no – komplett og oppdatert førstehjelpsinfo på ett sted
NAKOS (Nasjonalt kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin) har på vegne av helsemyndighetene utviklet www.113.no. Den nye nettsiden inneholder all informasjon som publikum trenger for å være i stand til å yte riktig hjelp.
Vi som jobber med akuttmedisin, ser hvor nyttig det er at de som er hos pasienten, er trygge på at de kan gjøre noe. Å kjenne igjen en alvorlig tilstand og vite at de får hjelp når de ringer 113, er grunnleggende. Hvis de i tillegg er forberedt på å få instruksjoner fra 113, er jeg sikker på at de vil gi bedre hjelp og føle seg mindre usikre. På nettsidene kan alle få frisket opp kunnskapene, og få inspirasjon til å trene praktisk på livreddende førstehjelp på kurs, sier Jo Kramer Johansen, professor og overlege i anestesi, legeambulansen i Oslo og NAKOS.

Powered by Labrador CMS