Forskning

Ambulanse i London Ambulance Service.

Selvmord blant ambulansepersonell

En engelsk studie har undersøkt selvmordsforekomst i ambulansetjenesten. Her er resultatene.

Publisert Sist oppdatert

Et dagsaktuelt tema er økt selvmordsfare blant utsatte yrkesgrupper, derav blant ambulansepersonell.

Enkelte studier har undersøkt risikofaktorer knyttet opp mot dette.

Mulig identifiserbare risikofaktorer var blant annet å komme tilbake på jobb etter et lengre sykefravær, problemer i ekteskapet, tap av førerkort, eller det å gå inn i en ny rolle i jobben.

Mål med studien

Studien så på underliggende risikofaktorer for økt selvmordsfare blant ambulansepersonell. Coronere (red. anm.: tilsvarende rettsmedisiner i Norge ) ble kontaktet for omkring innsyn i mulig dødsårsak.

Metode

Elleve ambulansestasjoner fra ulike deler av Storbritannia ble spurt om å sende inn detaljer rundt selvmord blant ansatte mellom januar 2014 og desember 2015.

Konklusjon

Femten selvmord ble identifisert (73% menn, gjennomsnittsalder 42 år).

Undersøkelsesdata var tilgjengelig i 12 av tilfellene. Den mest vanlige dødsårsaken var henging.

Mulig identifiserbare risikofaktorer var det å komme tilbake på jobb etter et lengre sykefravær, psykiske vansker eller lidelser, problemer i ekteskapet, økonomiske vansker, historie med selvskading, tap av førerkort, eller det å gå inn i en ny rolle i jobben.

Les hele studien her.

Powered by Labrador CMS