Forskning

Hvorfor merker de ikke at de får føling?

Publisert Sist oppdatert

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor, skriver Gemini - forskningsnytt fra Sintef og NTNU.
Folk med diabetes merker som oftest tidlig når blodsukkeret blir lavt. Lavt blodsukker, eller føling, er ikke farlig hvis det oppdages tidlig, det vil si før blodsukkeret blir altfor lavt. De fleste regulerer dette ved å spise noe som inneholder karbohydrater.
Men opptil hver fjerde person med diabetes type 1 merker ikke tidlig nok at de får føling. Alvorlig føling kan gi redusert oppmerksomhet, og kan for eksempel føre til at de ikke kan kjøre bil – og mister førerkortet. Nye og strengere regler for førerkort har gjort saken
Folk som har hatt diabetes lenge, har større risiko for ikke å merke at de får lavt blodsukker, eller redusert oppmerksomhet for lavt blodsukker, på forskerspråk. Dette er allerede kjent.
– Mye tyder på at gjentatte episoder med lavt blodsukker øker risikoen for at du ikke merker at du får det, forklarer professor Marit R. Bjørgaas ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU.

Vil vite mer

En ny studie ved NTNU gir ny innsikt i denne risikofylte tilstanden. Her har blant andre professor Asta Kristine Håberg og forsker Tor Ivar Hansen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap vært med.
Denne studien sammenliknet kognitive evner i to grupper med diabetes. Den ene gruppen hadde redusert og den andre hadde normal oppmerksomhet for lavt blodsukker.
For å sikre en god klassifisering ble det brukt validerte tester, som er første gang i en slik studie.
Alder, diabetesvarighet, kjønnsfordeling og blodsukkerregulering var svært lik i de to gruppene. Ingen av deltakerne hadde lavt blodsukker mens de utførte et omfattende utvalg av ulike kognitive tester. Resultatene viste en klar forskjell mellom gruppene.

Nedsatt hukommelse

Gruppen med redusert oppmerksomhet for lavt blodsukker hadde generelt mer problemer med å utføre testene etter instruksen. De hadde stort sett de samme kognitive evnene som den andre gruppen, men skåret lavere på de ulike hukommelsestestene.
Forskjellen mellom gruppene var liten, og vil ikke merkes i vanlige daglige gjøremål. Men den kan gjøre disse personene mer sårbare for nye følingsepisoder og ytterligere kognitiv svekkelse. Dette kan gi klare utfordringer ved bilkjøring og i arbeidslivet.
Les mer om saken og se faktaboks om validerte tester hos Gemini

Powered by Labrador CMS