Fagstoff

Vil redusere hypotermi med varmetepper

Publisert Sist oppdatert

Gjennom et nytt kvalitetsprosjekt ønsker spesialsykepleierne Anne-Marie Sæther og Ragnhild Indal å se om bruk av varmetepper til operasjonspasientene kan redusere forekomsten av hypotermi,skriver Helse Nord-Trøndelag.
Forhindringen av hypotermi skal foregå i alle ledd i operasjonsforløpet, både før, under og etter behandling.
Varmeteppene skal også bidra til å gi pasientene en mer stabil kroppstemperatur.
Hypotermi er nedsatt kroppstemperatur, og for operasjonspasienter tilsvarer dette en temperatur lavere enn 36 grader.
For operasjonspasienter kan hypotermi gi flere negative konsekvenser, som for eksempel økt risiko for sårinfeksjoner, blødningsfare og forsinket sårheling.
Dette kan medføre forlenget opphold på sykehuset, økt antibiotikabruk, og ikke minst unødige plager for pasientene.

Innførte sjekkliste

I forbindelse med innføringen av Trygg Kirurgi fra Verdens Helseorganisasjon i 2010 ble det innført en standardisert sjekkliste som skal gjennomgås av helsepersonell før, under og etter hver operasjon.
Blant punktene som skal gjennomgås er pasientens kroppstemperatur, som registreres tre ganger per pasient.
Bruken av sjekklister har gjennom forskning vist å redusere både komplikasjoner og sårinfeksjoner hos pasienter med over 40 prosent.
Gjennom et kvalitets- og innovasjonsprosjekt har fagutviklings -og anestesisykepleier Anne-Marie Sæther og operasjonssykepleier Ragnhild Indal gått gjennom disse temperaturregistreringene ved akuttmedisinsk avdeling ved klinikk for kirurgi på Sykehuset Levanger.
– Registreringene vi har gjennomgått viser at flere pasienter lå med en temperatur på rundt 36 grader, sier Sæther, og fortsetter:
– Det er ugunstig at pasientene har lav temperatur før innledning av anestesi, da vi vet at dette medfører ytterligere temperaturfall.
– Vi ser også at kroppstemperaturen kan variere underveis i behandlingen.

Tester varmetepper

Sæther sier det i dag blant annet brukes varmetilføring til pasientene ved hjelp av varm luft som blåses inn i et teppe pasienten har over seg.
– Denne teknologien kan likevel være litt tungvint, siden det er strømavhengig og upraktisk å frakte mellom avdelingene, sier Sæther.
Gjennom kvalitetsprosjektet ønsker de derfor å teste ut bruken av engangsvarmetepper med integrerte varmeelementer.
Dette er et lett teppe pasienten kan ha over seg både før, under og etter operasjonen, og selv regulere varmen ved å ta av og på, eller justere lengden på teppet.
Teppene er vakuumpakket når de ankommer sykehuset, og inneholder små varmeelementer som er plassert rundt om i lommer.
Når pakken åpnes, og varmeelementene eksponeres for oksygen, aktiveres de. De gir deretter varme i ti timer.
– Disse teppene kan brukes hele tiden, fra pasientene kommer inn til de er ferdig operert, og er uavhengige av strøm, sier hun.
Sæther sier pasienter som har brukt teppene har gitt veldig gode tilbakemeldinger, og de vil nå undersøke muligheten for om de nye varmeteppene kan erstatte dyner og store helsepledd på sikt.
– I så fall vil kostnadene for engangstepper være tilnærmet lik de vi i dag har for bruk og vask av dyner, laken og helsepledd.
Les hele saken hos Helse Nord-Trøndelag

Powered by Labrador CMS