Fagstoff

- Vårt ansvar å ta vare på barn som pårørende i akutte situasjoner

Publisert Sist oppdatert

Når ambulansetjenesten rykker ut på oppdrag vil det i mange tilfeller være til pasienter som har mindreårige barn eller søsken, skriver Sørlandet sykehus om et prosjekt i regi av BarnsBeste og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

De har laget en opplæringsfilm som kan sees her

Det er laget et akuttkort som man kan gi til en voksen i nærheten av barnet i en akutt situasjon.
Akuttkortet kan bestilles gratis her
– Barn er sårbare. De vet ikke alltid hvordan de skal oppfatte en akutt situasjon. De vet heller ikke hvem vi er eller hvorfor vi er der. Det er vår jobb å sørge for at barnet blir informert og ivaretatt – også etter at vi reiser til sykehuset med pasienten, sier Tom Helge Vik Tollefsrud, opplæringsleder i ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus.
Han kurser ambulansepersonell i å ta vare på barn som pårørende i akuttsituasjoner.
Barn og unge som opplever akutt sykdom eller et ulykkessted på nært hold vil ofte oppleve det dramatisk. Barn trenger da åpenhet, informasjon og oppfølging. Både av helsepersonell på stedet og av en nær voksen i etterkant av hendelsen.
Tollefsrud mener det krever bevisstgjøring blant ambulansepersonell for å integrere og bevare barneperspektivet når det skal handles raskt ved en akutt hendelse. Han mener noen ekstra minutter med fokus på å fortelle barnet om hva som har skjedd gir stor gevinst.
– Ved å informere barnet kan vi forebygge traumer. Vi kan dempe frykt og vi kan trygge barn. Det er vår jobb å fortelle hva som skjer og at vi er der for å hjelpe for eksempel mamma eller pappa. Det er en viktig del av jobben vår å gjøre dette, sier Tollefsrud.
Akuttkortet
Tollefsrud benytter seg av akuttkortet i møte med barn som pårørende. Det spesialtilpassede kortet utviklet av BarnsBeste gir råd til hvordan voksne kan ivareta barn i akutte situasjoner.
– Akuttkortet er til stor hjelp. Det er noe konkret vi kan gi til den eller de voksne som blir igjen med barn som har vært vitne til en akutt situasjon. Kortet gir oss anledning til å snakke med både voksne og barn om det som har skjedd og vil skje videre med pasienten. Kortet inneholder også kontaktinformasjon til sykehuset, slik at de involverte vet hvordan de kan komme i kontakt med sykehuset når situasjonen har roet seg, sier Tollefsrud.
Akuttkortet, som nå trykkes i ny layout, kan bestilles kostnadsfritt av ambulansetjenesten og andre prehospitale tjenester. Størrelsen på akuttkortet er 75x100mm og derfor lett å ha med seg i ambulanseuniformen.
– Økt kompetanse og mer fokus på hvordan barn bør imøtekommes og ivaretas i slike situasjoner er et behov! De fleste sykehusavdelinger har rutiner for å ivareta denne plikten, men dette er nok ikke like godt implementert utenfor sykehuset, skriver Elisabeth Jeppesen, leder for traumeregisteret på NKT Traume sin nettside.
Les mer om saken hos Sørlandet sykehus

Powered by Labrador CMS