Fagstoff

Uplanlagte fødsler utenfor sykehus: – Opplevde at ambulansepersonellet skulle ta hånd om en situasjon de ikke var opplært til å håndtere

Publisert Sist oppdatert

– Noen erfarte at det var vanskelig å få jordmor til å sende en ambulanse når fødselen var i gang. De opplevde at de måtte «forhandle» om sin egen fødsel, sier forsker Eline Skirnisdottir Vik, til Dagsavisen.

Les også: Dette må du vite om uplanlagte fødsler utenfor sykehus
Mer: Trygg transport for fødende og nyfødte
Test deg selv i prehospitale fødsler
Tallet på kvinner som ufrivillig føder utenfor sykehus er doblet på 15 år, og lå i 2017 på 336 fødsler, ifølge Medisinsk fødselsregister. (Red.anm.: Kategoriene «hjemme, ikke planlagt», «under transport» og «annet og ukjent sted» er da slått sammen.)
Sentralisering av fødetilbudet med lenger reisevei for de fødende er hovedårsaken til økningen, viser tidligere forskning. Det er også dokumentert at lenger reisevei og fødsel utenfor sykehus gir betydelig økt helserisiko for mor og barn.
Eline Skirnisdottir Vik og Gunn Therese Haukland ved Høgskulen på Vestlandet har hun nylig fått publisert resultatene fra ti dybdeintervjuer med kvinner som ikke rakk fram til fødeavdelingen i tide i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet «Midwifery».
De to har sammen med flere andre forskere også intervjuet 12 ambulanseansatte som har assistert fødende kvinner på vei til sykehuset.
Den nye studien av fødende som ikke rakk fram, avdekker ikke bare at kvinnene følte seg avvist når de kontaktet fødeavdelingen i forkant av fødsel. De la også skylden for det som hadde skjedd på seg selv i etterkant.
Noe av det mest interessante i Vik og Hauklands funn, er rollen kvinnene opplevde at ambulansefolkene hadde:
– Det er et gjennomgående trekk at ambulansefolkene gjorde så godt de kunne. Samtidig opplevde kvinnene at ambulansepersonellet skulle ta hånd om en situasjon de ikke var opplært til å håndtere. Enkelte i ambulansetjenesten har aldri vært med på en fødsel og vet lite om hvordan de best skal hjelpe en fødende kvinne, sier Eline Skirnisdottir Vik.
Mange kvinner beskriver ambulansefolkene som «stressede, uprofesjonelle og i manko på kunnskap om fødsler».
Mer om fødsel, også fra podkast:
Slik håndterer du den normale fødselen
Om svangerskapskomplikasjoner
Fødselskomplikasjoner

Dette er saken

* I 1980 skjedde fire av tusen uplanlagte fødsler utenfor sykehus. I dag er tallet seks av tusen.
* Fra 1999 til 2013 lå den perinatale dødeligheten – det vil si barn som er dødfødte eller dør i løpet av første leveuke – på 4,9 ved fødsler på fødeinstitusjon. For uplangte fødsler utenfor sykehus var tallet 11,4, ifølge forskning ledet av lege Bjørn Gunnarsson.
* Kvinner med over 90 minutters reisevei til sykehus har rett til å ha jordmor med i bilen eller ambulansen, såkalt «følgetjeneste».
* Slik Dagsavisen skrev 2. mai gjør dårlig organisering og krangel om hvem som skal betale regningen at kommuner legger ned ordningen.
Les mer om saken hos Dagsavisen

Powered by Labrador CMS