Fagstoff

Traumatiske hodeskader: Så endringer i hjernen etter musikk-trening

Publisert Sist oppdatert

Pasienter med kognitive vansker etter lett til moderat hodeskade viste bedring i kognitiv ytelse etter åtte uker med pianotrening – og synlige endringer i hjernen, skriver Dagens Medisin.
Det fremgår av en norsk studie som har undersøkt effekten av å lære å spille piano for hodeskadepasienter med kognitive vansker, som problemer med oppmerksomhet og hukommelse.
På Nevrodagene tirsdag la nevrolog Geir Olve Skeie frem resultatene fra en studie med åtte pasienter med lett til middels traumatisk hodeskade og som hadde kognitive vansker etter to år med stabil tilstand etter hodeskaden.
Kontrollgruppene bestod av en gruppe på 11 friske personer som fikk musikktrening og en gruppe på 12 friske som ikke fikk noen intervensjon.
Hjernens plastisitet
I pasientgruppen ble det sett treningsinduserte nevroplastiske endringer i orbitofrontal cortex, et område i hjernen som er involvert i eksekutive funksjoner (viktige for fungering i hverdagen), sosial kognisjon og emosjonell regulering.
Resultatene fra funksjonell MR stemte godt overens med nevropsykologiske tester, som viste klar bedring på nevropsykologisk test (CVLT) som måler verbal innlæring og hukommelse.
Den økte aktivitet i orbitofrontal cortex viste at pasientene kom opp på samme, normaliserte nivå som hos friske som ikke hadde trent på piano.
– At vi så endringer i aktiviteten i dette området av hjernen var veldig spennende, sa Geir Olve Skeie.
Les mer om saken hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS