Fagstoff

Tarmbakterier kobles til hjertesvikt

Publisert Sist oppdatert

De med hjertesvikt mangler viktige bakterier i tarmen, ifølge en norsk studie fra i fjor. Det skriver Forskning.no.

Hjertesvikt er en tilstand hvor hjertet ikke lenger klarer å gjøre jobben sin skikkelig.
Det greier ikke å pumpe like mye blod igjennom årene som et friskt hjerte kan. Og det betyr igjen at de indre organene kan få dårlig blodtilførsel. En god del av pasientene må til slutt få et nytt hjerte. Tilstanden kan også være dødelig.
Nå har norske forskere oppdaget noe som kanskje kan gi framtidas hjertesviktpasienter en bedre sjanse.
En ny studie viser nemlig at de med hjertesvikt har en annen tarmflora enn friske folk.

Kanskje er det mulig å gjøre dem bedre ved å behandle tarmen?

Fant karakteristiske forskjeller

Det er Marius Trøseid ved Oslo Universitetssykehus og kollegaene hans som står bak forskningen.
De har undersøkt tarmbakteriene hos to uavhengige grupper av hjertesviktpasienter. I begge tilfellene sammenlignet forskerne tarmfloraen til pasientene med prøver fra tilsvarende grupper av friske mennesker.
På denne måten fant de karakteristiske forskjeller mellom bakteriefloraen hos friske og syke.
– Det er spesielt ett signal som går igjen i begge gruppene av hjertesviktpasienter, sier Trøseid til forskning.no.
– De syke har mindre artsrikdom. Vi identifiserte 15 bakteriegrupper som er forskjellig hos friske og syke, og de fleste av disse gruppene mangler hos hjertesviktpasientene.
Flesteparten av de 15 bakteriegruppene har dessuten noe annet til felles: De produserer stoffet butyrat – smørsyre.

Betennelse

Butyrat er en kortkjedet fettsyre som kroppen trenger.
– Den er hovednæringskilden til cellene i tarmveggen, sier Trøseid.
Butyrat har også direkte betennelseshemmende effekt i tarmen. Så hva skjer da når det blir mindre av dette stoffet?
Trøseid og kollegaene fant en sammenheng mellom mengden butyratproduserende bakterier i tarmen og nivået av betennelsesstoffer i blodet.
Det kan tenkes at mangelen på butyrat fører til betennelser i tarmen hos hjertesviktpasientene, fordi den betennelsesdempende effekten blir borte.
I tillegg er det mulig at tarmcellene begynner å fungere dårligere, slik at barrieren mellom tarminnholdet og resten av kroppen svekkes. Da kan stoffer fra tarmen lekke inn i blodstrømmen og utøse en immunreaksjon i hele kroppen.
Tidligere undersøkelser har nettopp vist at slik betennelse kan spille en rolle i hjertesvikt.
Les mer om saken hos Forskning.no

Powered by Labrador CMS