Fagstoff

– Samme feil skjer om og om igjen på norske sykehus. Vi er svært bekymret

Publisert Sist oppdatert

Forskningen hennes gjør Norge i stand til å lære av sykehusfeil. Nå frykter professoren det skal bli vanskeligere å unngå gjentatt feilbehandling av pasienter, skriver NRK Hordaland.

– Både barn og voksne dør av feilbehandling på sykehus, der man i utgangspunktet skal redde liv. Man må få bedre oversikt og systemer for å lære av feil andre har gjort, slik at man unngår at samme feil skjer igjen og igjen, sier Anne Gerd Granås.
Mandag fortalte NRK at minst 14 sykehuspasienter de fem siste årene har dødd av feil som kunne vært unngått med behandlingsmetoder som allerede var i bruk på andre avdelinger eller sykehus i Norge.
Granås er professor ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. Instituttet har en egen gruppe som forsker på feilbehandling med legemidler.
De har funnet ut at regnefeil, feildosering, risikoatferd og forveksling av legemidler er typiske feil som gjentas – og som kan føre til at pasienter blir skadet eller dør.
– Vi har skaffet oss rimelig god oversikt over nasjonale data knyttet til legemiddelfeil. Dette er feil som helsepersonell, ansvarlige ledere og helsetjenesten som helhet kan lære mye av, og bruke til å forebygge at samme feil skjer igjen, sier Granås.
Men nå frykter professoren denne læringen av sykehusfeil – som man altså har gjentatte eksempler på at kan redde liv – skal bli langt vanskeligere.

Meldeordningen skal legges ned

Materialet de forsker på er nemlig meldingene som kommer inn til Helsedirektoratets meldeordning.
Til denne varsler helsepersonell inn små og store hendelser og nestenhendelser, uten at de risikerer straff. De siste årene har det kommet inn rundt 10.000 slike meldinger i året.
Men denne ordningen vedtar Stortinget senere denne måneden å legge ned. I stedet satser helseminister Bent Høie (H) på å opprette Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgssektoren, og å styrke varselordningen.
Men til varselordningen, som helsepersonell bruker for å varsle Helsetilsynet om de mest alvorlige feilene, og Helsetilsynet så vurderer om noen skal straffes, kommer det bare inn noen hundre meldinger i året.
Det er for lite å lære av, mener Granås.
– Vi synes meldeordningen var en fin ordning. Den hadde ingen sanksjoner, slik at helsepersonell ikke kvidde seg for å melde feil, og man fikk inn veldig mange eksempler. Slik det blir lagt opp til nå, går man glipp av de mindre alvorlige hendelsene, og veldig mye læring, sier professoren.
Les mer om saken hos NRK

Powered by Labrador CMS