Fagstoff

PCI-debatten dreier fokus vekk fra de viktigste tiltak

Publisert Sist oppdatert

Helse Nord har selv anslått at et PCI-tilbud i Bodø vil være til nytte for omtrent ni pasienter i året, skriver fastleger i Harstad og Senja, som stiller spørsmål ved ressursbruken i et innlegg i Nordnorsk debatt.

Les også: De som bor mer enn to timer fra PCI-senter bør få trombolyse, sier nye retningslinjer
Bakgrunn: Helse Nord-sjefen sier ja til PCI i Bodø og leserinnlegg: Kan gi økt overlevelse i Bodø-regionen

Hvordan kan vi forbedre hjerteinfarktbehandlingen i Helse Nord?

Svaret på dette spørsmålet er blitt helt overskygget av den splittende debatten om opprettelsen av et PCI-senter i Bodø. Sannheten er at opprettelsen av et PCI-senter til ikke vil ha betydning for de aller fleste hjerteinfarktpasienter i Helse Nord. Og det finnes en alternativ behandling som kan brukes i hele landsdelen, og som virkelig kan utgjøre en forskjell for alle som uansett aldri vil nå et PCI-senter.

Tidligere: Utsetter sak om PCI-lokalisering på grunn av sterke reaksjoner
Les også innlegg fra adm.dir i NLSH: Hva er det UNN frykter?
Mer: Legene i Tromsø må ha en flau smak i munnen

Det bor 480.000 mennesker i Helse Nords område. I 2016 fikk 1648 personer i dette området hjerteinfarkt. Av disse er omtrent 75 % infarkter hvor rask PCI ikke er nødvendig. For disse pasientene har det altså ikke avgjørende betydning hvor PCI-senteret ligger. Av de resterende omtrent 350 pasienter med hjerteinfarkt (såkalt STEMI) er rask gjenopprettelse av hjertets blodforsyning helt avgjørende.

Førstevalget for slik behandling er PCI, men kun dersom en rekker det innen 90 minutter fra diagnosen settes. Er det ikke mulig å nå PCI innen 90 minutt, anbefales trombolyse innen 10 minutter. Dette betyr igjen at kun pasienter som bor i maksimalt én times avstand fra et PCI-senter kan nyte godt av denne behandlingen (innlasting ambulanse, transport, tid fra sykehusdør til blodåren åpnes med PCI). For den største andelen av de 350 pasientene er derfor trombolyse på legekontor, i ambulansen eller på lokalsykehus den beste behandlingen. Dette er vi alle enige om.

God hjerteinfarktbehandling er altså tilgjengelig i hele Helse Nord – rask PCI for de få som bor nært et PCI-senter, og trombolyse for de andre. Likevel klarer vi bare å gi denne typen behandling innenfor anbefalte tidsfrister i 25 prosent av tilfellene.

Av omtrent 350 pasienter med STEMI-hjerteinfarkt klarer vi altså bare å behandle nitti personer slik anbefalingene sier. Å øke andelen som får behandling innenfor tidsfristen bør være Helse Nords viktigste oppgave i hjerteinfarktbehandlingen. Opprettelsen av ett PCI-senter til vil ikke i særlig stor grad bidra til å nå dette målet. Helse Nord har selv anslått at et PCI-tilbud i Bodø vil være til nytte for omtrent 9 pasienter i året.

En fornyet og storstilt satsing på prehospital trombolyse vil være det viktigste tiltaket for å forbedre infarktbehandlingen i Helse Nord. Den akuttmedisinske kjeden må trimmes, trombolyse må være tilgjengelig i alle ambulanser i hele regionen og sjekklister og pakkeforløp som sikrer likeverdig behandling uansett bosted må innføres. Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er avgjørende for å få dette til.
Les hele innlegget hos Nordnorsk debatt

Powered by Labrador CMS