Fagstoff

Pasientskadeerstatning etter hjerneslag: Legevakten stod for høyest andel pasientskader

Publisert Sist oppdatert

– Pasienter med symptomer på hjerneslag skal ikke til legevakt. De skal rett inn på sykehus, fastslår leder av Norsk nevrologisk forening, ifølge Dagens Medisin.

Nær fire av ti søknader om pasientskade-erstatning etter sviktende hjerneslagdiagnose på legevakt, fikk medhold.
Det er den høyeste medholdsandelen i pasientskadesaker knyttet til hjerneslag, ifølge data Dagens Medisin har fått utlevert fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).
Flest saker fra sykehus
Flest søknader om pasientskadeerstatning var relatert til svikt på sykehusene, som stod for 158 av samtlige 272 hjerneslag-saker som NPE behandlet i perioden 2013-2017.
Nest flest saker var knyttet til håndteringen på legevakt. Her fikk 21 av 55 hjerneslag-saker medhold, en medholdsandel på 38 prosent.
Til sammenligning endte bare 25 prosent av sakene, 12 av 49 saker, knyttet til fastlegene, med tilkjent erstatning.
Medholdsandelen i alle de 272 hjerneslagsakene var 34 prosent. Det er høyere enn gjennomsnittet for alle NPE-saker, som var på 29 prosent i fjor.
Svikter i diagnostikken
Den klart viktigste grunnen for erstatning hos hjerneslagrammede er sviktende diagnostikk, som gjaldt 76 av de 92 medholdssakene. Svikt i behandling var grunnlag for erstatning i 13 saker.

OUS-overlege Anne Hege Aamodt, leder av Norsk nevrologisk forening og styremedlem i Hjernerådet, synes det er bekymringsfullt at så mange saker er knyttet til legevaktenes håndtering av slagpasienter.

– Det er urovekkende at så mange pasienter på legevakt har fått skader på grunn av forsinket diagnose. Pasienter med symptomer på hjerneslag skal ikke til legevakt. De skal rett inn på sykehus, fastslår Aamodt.

Les mer om saken hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS