Fagstoff

Pasient med pustevansker på legevaktsentralen – døde – advarsel til sykepleier

Publisert Sist oppdatert

Ektefellen til en pasient med astma tok kontakt med legevakten fordi pasienten var svært tett i luftveiene, skriver Statens helsetilsyn.
Pasienten var for dårlig til selv å svare mer enn enkeltord.
Sykepleieren fremsto forutinntatt og lite imøtekommende i kontakten. Hun kritiserte ekteparet for at de ikke heller hadde kontaktet fastlege tidligere på dagen. Sykepleieren ga råd om å koke opp vann for å åpne luftveiene med damp og å ta mer astmamedisin, selv om dette var forsøkt og ikke hadde hjulpet.
På natten ringte ektefellen igjen, pasienten hadde store pustevansker, ambulanse ble sendt, pasienten fikk hjertestans og døde samme natt på sykehus.
Statens helsetilsyn konkluderte med at sykepleieren ikke fulgte gjeldende faglige retningslinjer for pasienter med pustevansker eller interne rutiner, og at hun ikke hadde innhentet relevant informasjon.
Rådene som ble gitt var basert på feilvurderinger tatt på sviktende grunnlag.
At sykepleieren var avvisende og lite imøtekommende kan ha ført til at legevakten ikke fikk tilstrekkelige opplysninger. Den som ringer inn skal føle seg trygg og ivaretatt. Journalføringen var også mangelfull, blant annet var ikke samtale med lege journalført.
Sykepleieren syntes ikke å innse alvoret i saken eller ha til hensikt å endre praksis, og fikk en advarsel.
Les hele advarselen hos Statens helsetilsyn

Powered by Labrador CMS