Fagstoff

Pasient døde – sykehus trodde hjerneblødning var influensa

Publisert Sist oppdatert

Pasienten kom inn akutt til sykehuset i Malmø og ble plassert på isolat fordi personellet mistenkte influensa, skriver Expressen.
Flere timer senere konstaterte legene at personen hadde en massiv hjerneblødning. Til tross for en akutt operasjon avled pasienten.
Alt tydet på at pasienten hadde influensa når ambulansen kom inn på Skånes universitetssjukhus i Malmø en formiddag i slutten av januar i år.
Ifølge journalnotatene hadde personen blitt akutt syk noen timer tidligere og blant annet blitt rammet av kvalme og oppkast, bensvakhet, vondt i hodet og nakke.
Ettersom man trodde at pasienten var rammet av influensa ble personen plassert i et av de reserveisoleringsrommene som finnes på akuttmottaket, for å unngå smitte til øvrige pasienter.
Allerede en time etter at pasienten kom inn med ambulansen kom prøvesvarene tilbake, men de oppgitte symptomene med bensvakhet ble ikke utredet før 18-tiden da personellet så til pasienten på rommet.

Akutt undersøkelse viste hjerneblødning

Da hadde personens tilstand forverret seg og vedkommende begynte å miste bevisstheten.
Legene ble kalt inn for en akutt undersøkelse med CT, som viste at pasienten hadde hjerneblødning.
Spesialistlege ble kalt inn og pasienten gjennomgikk en akuttoperasjon, men blødningen i hjernen var så utbredt at pasienten døde noen dager senere.
Nå har Skånes Universitetssjukhus i Malmø varslet hendelsen for gransking til Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
I varselet angir sjefslegen flere sannsynlige faktorer for at man ikke mistenkte hjerneblødning og i stedet antok at det var influensa.
Blant annet var rapporten fra ambulansen villedende og alternative årsaker til pasientens oppkast og andre symptomer nedtonet.
Les mer om saken hos Expressen

Powered by Labrador CMS