Fagstoff

Ny app i ambulansene skal gi raskere hjelp ved hjerneslag

Publisert Sist oppdatert

Oslos ambulanser skal teste en ny app for å avdekke hjerneslag så tidlig som mulig slik at pasientene kommer raskest mulig til sykehus, skriver VG.

– Symptomene ved hjerneslag kan være diffuse, og mange slagpasienter fanges derfor ikke opp. Det kan være utfordrende å skille hjerneslag fra andre sykdommer. Dermed går verdifull tid tapt, og flere som burde blitt lagt inn på sykehus og behandlet blir ikke det innen de 4,5 timene som er anbefalt, sier Mona Guterud.

Hun er forskerstipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) og jobber i ambulansetjenesten i Oslo.

– I dag identifiserer ambulansepersonell kun to tredeler av akutte hjerneslag, sier Guterud som tidligere har forsket på akkurat dette.

På landsbasis blir kun 43 prosent av dem som får hjerneinfarkt innlagt på sykehus innen fire timer.
– Med en mer strukturert undersøkelse håper vi å fange opp flere, men første fase i studien er å kartlegge virkeligheten slik den er i dag, sier Guterud.
Det betyr at ambulansepersonellet fra mandag av loggfører om de tror pasienten har slag, når de fikk symptomer samt kjønn og alder før de kjører pasienten til Ullevål universitetssykehus som samarbeider med SNLA om prosjektet.
I etterkant vil Guterud, med pasientens tillatelse, kontakte sykehuset og få bekreftet eller avkreftet om det var slag eller ikke. Disse utgjør kontrollgruppen.

I september vil så forskerne ta appen fullt ut i bruk, den skal rulles ut gradvis ved Oslos fem ambulansestasjoner. Da vil de teste langt flere ting i ambulansen enn det som gjøres i dag i den såkalte FAST undersøkelsen (fjes, arm, språk, tale).

– Vi som er i ambulansen vil nå kunne gjøre de samme undersøkelsene som i dag gjøres på sykehuset, sier Christian Børresen, fagparamedic i ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus.

Målet med studien er å fange opp flere slagpasienter og sørge for at de som kommer til sykehus med mistanke om slag, faktisk har slag og ikke noe annet.

Les mer om saken hos VG

Powered by Labrador CMS