Fagstoff

Når ikke målet om reduksjon i andelen pasientskader

Publisert Sist oppdatert

Lite tyder på at målet om 25 prosent reduksjon i andelen pasientskader på sykehus nås innen utgangen av 2018, skriver Dagens Medisin.
Siden 2010 har andelen opphold med pasientskade i somatisk spesialisthelsetjeneste blitt offentliggjort i Norge. Nylig kom Helsedirektoratet med ny rapport. Den viser at det i fjor oppstod en pasientskade ved estimert 13,7 prosent av oppholdene på somatiske sykehus i Norge. I 2016 var andelen på 13,9 prosent.
Sykehusopphold innen rehabilitering, pediatri og psykiatri er ikke med i datagrunnlaget.
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseforetakene i oppdrag å redusere andelen pasientskader med 25 prosent fra 2012 til utløpet av 2018.
«Det er lite sannsynlig at vi vil oppnå det nasjonale målet», er konklusjonen i rapporten.
I 2012 var andelen på 13,7 prosent. Målet var at andelen pasientopphold med minst én pasientskade, uansett alvorlighetsgrad, skulle reduseres til 10,3 prosent. Det tilsvarer 25 prosent reduksjon.
Ber sykehusene bli flinkere
– Mange sykehus gjør mye godt arbeid for å forebygge skader i dag, men vi er langt unna målet om reduksjon av pasientskader på nasjonalt nivå. Ledelsen i norske sykehus, helseforetak og regionale helseforetak må jobbe enda mer målrettet for å redusere pasientskader der omfanget er størst, uttaler helsedirektør Bjørn Guldvog.
Han poengterer at pasientskader ikke bare er en belastning for den enkelte pasientene, men at det også bidrar til økte kostnader og lengre helsekøer.
Ifølge OECD utgjør behandling av pasientskader 15 prosent av det totale sykehusbudsjettet i OECDs medlemsland. Tall fra Sverige anslår om lag det samme.
Kunne halvert antallet
Det skilles ikke på om pasientskaden kunne vært unngått eller ikke, men Helsedirektoratet anslår at om lag halvparten av pasientskadene kunne ha vært forebygd.
Les mer om saken hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS