Fagstoff

Mulig å beregne tiårsrisikoen for akutt hjerte- og karsykdom

Publisert Sist oppdatert

– Nå kan legene beregne din tiårsrisiko for å få et akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, sier Randi Selmer, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI). FHI har utviklet en ny modell for beregning av risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, skriver de på sine nettsider.

Det har skjedd i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Modellen vil inngå i Helsedirektoratets kommende retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.
Modellen presenteres som en risikotabell med faktorene: kjønn, alder, dagligrøyking, systolisk blodtrykk (overtrykk), totalkolesterol.
I tabellen finner man beregnet risiko for å få et akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag i løpet av de neste ti årene for hver kombinasjon av disse faktorene.
Hvis man i tillegg har lavt HDL-kolesterol, kjent hjerteinfarkt hos førstegradsslektninger før 60 års alder eller står på blodtrykksmedisiner, oppjusteres risikoen.
Et program for elektronisk beregning av risikoen er under utvikling og vil bli tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmeside.
Modellen er utviklet av seniorforsker Randi Selmer ved Folkehelseinstituttet i samarbeid med flere forskere fra Folkehelseinstituttet og universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø.
Den nye modellen omfatter alle akutte hendelser mens de forrige retningslinjene fra 2009 kun inkluderte risiko for å dø av hjerte- og karsykdom. Den nye modellen er basert på oppdatert informasjon om risikofaktorer og sykelighet i den norske befolkningen. Risikoen for hjerte- og karsykdommer avhenger av flere faktorer som samlet betyr noe for den enkeltes risiko.
Artikkelen om den nye risikomodellen ble nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology.
Modellen er ment for pasienter fra og med 45 til og med 74 år.
Les mer hos Folkehelseinstituttet

Powered by Labrador CMS