Fagstoff

Ingen gunstig effekt av hypotermibehandling etter traumatisk hjerneskade

Publisert Sist oppdatert

Laboratoriestudier av hypotermi etter hjerneskade har også vist betydelig effekt, spesielt om hypotermi ble indusert tidlig etter skade. Det har derfor vært knyttet store forventninger til at denne behandlingen også skulle vise seg å være gunstig i kliniske studier, skriver Guttorm Brattebø på NKT Traumes nettsider.

Hypotermi har vist seg å ha en gunstig effekt hos pasienter som har vært gjenopplivet etter sirkulasjonsstans men som ikke våknet opp etter at sirkulasjonen var gjenopprettet.
Laboratoriestudier av hypotermi etter hjerneskade har også vist betydelig effekt, spesielt om hypotermi ble indusert tidlig etter skade (1).
Det har derfor vært knyttet store forventninger til at denne behandlingen også skulle vise seg å være gunstig i kliniske studier (2).
Imidlertid har flere studier ikke kunnet vise dette, snarere tvert om (3-6). Noen av disse studiene har vært kritisert for metodologiske svakheter.
Derfor var det spennende å lese om resultatene fra den store internasjonale multisenterstudien Profylactic Hypothermia Trial to Lessen Traumatic Brain Injury – Randomized Clinical Trial (POLAR-RTC) som nylig ble publisert i JAMA (7).
Studien som, omfattet totalt 511 forholdsvis unge pasienter med traumatisk hjerneskade i perioden 2010-2017, viste ingen forskjeller mellom de som ble behandlet med tidlig nedkjøling (33 eller 35°C) i tre til syv døgn.
Pasienten var hovedsakelig skadd i forbindelse med trafikkhendelser og fall, og i begge pasientgrupper ble det påvist alkohol i blodet hos noe under halvparten.
Etter 6 måneder var mortaliteten omtrent 20% i begge grupper, og da ble også de pasienter som overlevde vurdert når det gjelder tilfredsstillende nevrologisk utkomme (Glasgow Outcome Scale-Extended skår 5-8).
Dette ble gjort av noen som ikke visste om pasientene hadde fått hypotermibehandling eller ikke. Resultatene viste at knapt halvparten av pasientene i begge grupper hadde GOS-E skår 5-8 (fig. 2).
Det ble heller ikke funnet gunstig effekt av tidlig nedkjøling hos noen undergrupper av pasienter.
Det er grunn til å tro at normotermi er å fortrekke, fordi man da unngår de negative effekter av hypotermi på koagulasjons- og immunsystemet.
Konklusjonen blir derfor at det fortsatt like viktig å minne om betydningen av å sørge for frie luftveier og å stoppe blødning hos alle skadepasienter, samt fortsatt hindre nedkjøling.
Les mer om saken hos NKT Traume

Powered by Labrador CMS