Fagstoff

Fall blant eldre: Amerikansk studie viser at infeksjoner kan ha skylden

Publisert Sist oppdatert

USA: At over to millioner eldre mennesker årlig havner på legevakt og akuttmottak fordi de har falt, har fått amerikanske forskere til å undersøke årsakene til fallulykkene nærmere. Funnene deres har overrasket, skriver Aftenposten.

Ett av fem fall fører til alvorlig skade, som brudd eller hodeskade.
Selv skylder de fleste som faller på at de tar medisiner som kan ha påvirket balansen - eller på synsproblemer og snublefeller i form av for eksempel løse tepper.

«Blame the bug, not the rug»

Men forskerne foreslår nå at leger, familiemedlemmer og øvrige omsorgspersoner bør vurdere nok en årsak: infeksjoner.

Infeksjoner kan gjøre deg svimmel

Infeksjoner i blod, urin- og luftveier er de vanligste syndebukkene når det gjelder infeksjonsrelaterte fall. Dette, ifølge en studie presentert fredag i forrige uke på en årlig konferanse for smittsomme sykdommer, kjent som IDWeek, i San Diego, California.
Funnene, som er gjort av forskere ved Massachusetts General Hospital i Boston, tyder dessuten på at selv om slike fall er mest vanlig blant mennesker over 65 år, bør man være oppmerksom på at også yngre er utsatt: 20 prosent av pasientene i studien var under 65 år.
Hittil har ikke sammenhengen mellom fall og infeksjoner vært særlig kjent eller anerkjent. Men det som skjer, er for eksempel at folk faller fordi en infeksjon fører til lavt blodtrykk – som igjen gjør at man kan bli ør og svimmel. Eller fordi en infeksjon, ifølge forskerne, kan bidra til økt forvirring blant demente.
Farrin A. Manian, som underviser i medisin ved Massachusetts General Hospital, har ledet studien. I en e-post til The Washington Post sier han at han håper resultatene vil kunne øke bevisstheten, både blant publikum og helsearbeidere, om at fall kan være et viktig tegn på at pasienten har en infeksjon.
Les mer om saken hos Aftenposten

Powered by Labrador CMS