Fagstoff

Snøscooter i aksjon.

Faglig retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi

NKT-Traume sitt initiativ til en nasjonal prosess for å bedre diagnostisering, behandling og samhandling på tvers av RHFene av prehospital aksidentell hypotermi munnet ut i denne retningslinjen.

Publisert Sist oppdatert

Anbefalingene i retningslinjen starter med primærundersøkelsen av en kald pasient ute i felt og følger pasienten helt inn på lokalsykehus eller frem til et traumesenter.

Målgruppen er alle som gjennom en organisasjon vil kunne møte kalde pasienter.

Derfor er innholdet i retningslinjen enkelte steder delt mellom de frivillige uten helsefaglig bakgrunn og de som jobber innenfor helsevesenet.

Hypotermi og termoregulering er viktig innen traumatologien av to årsaker. For det første har hypoterme pasienter høyere dødelighet og sykelighet etter traume enn normoterme pasienter. Dette gjelder også ved mild og moderat hypotermi.

For det andre har pasienter med hypoterm hjertestans god overlevelse dersom pasienten kommer til et traumesenter med muligheter for ekstrakorporal oppvarming.

Vi tror at en felles faglig retningslinje kan øke kvaliteten på behandlingen som gis den enkelte pasienten, men i tillegg også bedre samhandlingen mellom sykehusene og alle aktørene som er med i behandlingskjeden.

Prosessen med å få godkjent retningslinjen som en fagprosedyre i Helse Bergen er startet. Når denne prosessen er ferdig vil retningslinjen bli lagt ut på www.fagprosedyrer.no

Retningslinjen, en prehospital sjekkliste og metodebeskrivelsen kan fritt lastes ned og implementeres av den frivillige redningstjenesten og helsevesenet.

Les mer om den faglige retningslinjen på NKT Traume sin side

Powered by Labrador CMS