Fagstoff

Dette kan nye psykoaktive stoffer gjøre med kroppen

Publisert Sist oppdatert

Grå stær. Kraftig utslett og ødelagte negler. Hår, øyebryn og øyevipper som blir hvite. Hårtap. Symptomene har rammet tre unge menn. Nå advarer fagfolk mot nye typer dop, og frykter flere dødsfall, skriver VG.

De selges i alle former, som nesespray og badesalt. De kommer som tørket plantemateriale. Som pulver, piller og papirlapper, som røykes eller spises.

– Dette er stoffer som ofte har ukjente og uforutsigbare effekter. De som bruker det, spiller russisk rulett sammenlignet med tradisjonelle rusmidler, sier Joachim Frost, overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.

Han sto nylig bak et dagskurs for fagfolk om «nye psykoaktive stoffer» (NPS), der VG var til stede. Disse stoffene er kjemiske erstatninger for tradisjonelle rusmidler, ifølge Tidsskriftet for Den norske legeforening.

I Sverige, Storbritannia, Estland, Tyskland og mange andre europeiske land er NPS allerede et stort samfunnsproblem. Fagfolk frykter at nye rusmidler kan utvikle seg til å bli et omfattende problem også i Norge. Stoffene er lette å få tak i og når sannsynligvis nye brukergrupper. De kan både ha andre og sterkere effekter enn de tradisjonelle stoffene de skal etterligne.

Mange av disse nye stoffene blitt knyttet til tilfeller av alvorlig forgiftning, uvanlige komplikasjoner og dødsfall, ifølge Helander.

– Du vet ikke hva du får. Produktene er ofte umerket, eller innholdet er noe annet enn det som står på. Det finnes ingen produktkontroll, sier Anders Helander, professor ved Karolinska institutet i Stockholm.

Pasienter legges i narkose

De nye stoffene kan ha både stimulerende, hallusinerende og sløvende virkning. Iblant alt samtidig. Og de som ender opp på legevakt eller sykehus, er ikke alltid klar over hva de har fått i seg. Ut fra symptomene til pasienten, er det krevende å finne ut hvilke stoffer det er snakk om. De fleste har tatt mer enn et stoff. Dessuten er det vanskelig å skille nye og gamle rusmidler, ifølge Mari Asphjell Bjørnaas, overlege ved akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus.

Overlegen undres på om de nye psykoaktive stoffene gir mer paranoia og aggressivitet.

De mest utagerende pasientene må holdes i narkose i minimum ett døgn for å få stoffene ut av kroppen. Før vekking økes bemanningen. Noen kan fortsatt være krakilske.

Nye psykoaktive stoffer (NPS)

• På slutten av fjoråret overvåket EUs narkotikabyrå (EMCDDA) over 670 nye psykoaktive stoffer, mot rundt 350 i 2013.

• I fjor ble 51 nye stoffer rapportert for første gang til EUs system for tidlig varsling. I snitt er det ett nytt stoff i uken.

• Det oppdages færre nye psykoaktive stoffer, men det finnes flere tegn på skadevirkninger.

• Selv om antallet nye stoffer som kommer på markedet har gått ned siden toppårene – 98 i 2015 og 101 i 2014 – er det fortsatt et høyt antall NPS som er tilgjengelig.

Les mer om saken og se bilder hos VG

Powered by Labrador CMS